Du er her

Skanska i Norge

Her finner du informasjon om ledige stillinger, boliger til salgs, våre prosjekter, kontakter og annen informasjon om Skanska i Norge

Lukk

Historie i Norge

Skanska har en 100 år lang historie i Norge. Firmaet som i dag går under navnet Skanska Norge AS ble etablert allerede i 1906, under navnet Ing. F. Selmer.

Fredrik SelmerVi kan ikke snakke om Skanskas historie i Norge uten også å nevne firmaet Ingeniør Thor Furuholmen. Dette firmaet ble etablert i 1930, men ble kjøpt opp av Ing. F. Selmer AS i 1983.

I 1985 fusjonerte de to selskapene og tok navnet Selmer Furuholmen AS.

I 1987 fusjonerte Selmer Furuholmen i ti selvstendige entreprenørbedrifter under paraplyen til konsernselskapet, og fikk navnet Selmer-Sande Entreprenør AS.

I 1989 kjøpte Skanska AB 1/3 av aksjene i Selmer-Sande Entreprenør. Året etter skiftet de navn til Selmer AS.

I 1995 ble Selmer ASA børsnotert. Selskapet gjør en rekke oppkjøp i årene fremover.

I 2000 overtok Skanska AB Selmer ASA, og selskapet skiftet navn til Selmer Skanska AS. Skanska AB ble grunnlagt allerede i 1887 og er i dag et av verdens største entreprenørkonsern.

I 2004 skiftet selskapet navn til Skanska Norge AS.