c

Nye Deichmanske hovedbibliotek - Kontrakt D013 Råbygg

  • Deichmanske Hovedbiblotek
    - Deichmanske Hovedbiblotek
  • Fasade
    - Fasade
  • Interiør
    - Interiør
/ 3

Etablering av fullstendig råbyggkonstruksjon i fem etasjer og tre mesaninetasjer over terreng og en kjelleretasje.