c

E6 seksjon Trondheim - Strindheimtunnelen /dagsone

 • Inntegnet vei/tunnel i kart
  - Inntegnet vei/tunnel i kart
 • Strindheim under arbeid - mot sør
  - Strindheim under arbeid - mot sør
 • Strindheim under arbeid mot øst
  - Strindheim under arbeid mot øst
 • Strindheimskrysset - arbeid med lokket
  - Strindheimskrysset - arbeid med lokket
/ 4

To km tunnel og treplans kryss med tilhørende arbeider.

Arbeidene startet med bygging av gang- og sykkelvei under Bromstadvegven ved Strindheim skole samt en bru over Innherradvegen ved Gildheimkrysset. I begynnelsen av mai 2010 startet drivingen av 2 km tunnel gjennom fjell. I tillegg ble det utført store betongarbeider med blant annet et betongkryss i tre plan på Strindheim. Tunnelen ble åpnet i 2014.