c

Ypsilon Gangbru

 • Ypsilon 1: fotokredit Terje Løchen
  - Ypsilon 1: fotokredit Terje Løchen
 • Ypsilon 2: fotokredit Terje Løchen
  - Ypsilon 2: fotokredit Terje Løchen
 • Ypsilon 3: fotokredit Terje Løchen
  - Ypsilon 3: fotokredit Terje Løchen
 • Ypsilon 4: fotokredit Terje Løchen
  - Ypsilon 4: fotokredit Terje Løchen
/ 4

Ypsilon gangbru over Drammenselva.

Brua er en ett-tårns skråstagbru med tårnet plassert i Drammenselva. Lengde på hovedspennet er 80 meter. Sidespennet er 50 meter.

Brubane og mast er i stål, landkar og fundament i plasstøpt betong.