c

Høybråten skole - OPS prosjekt

 • Høybråten skole - front
  - Høybråten skole - front
 • Sett fra veien
  - Sett fra veien
 • Trappeadkomst på siden
  - Trappeadkomst på siden
 • Fra glasshjørnet
  - Fra glasshjørnet
/ 4

Skole hvor det både bygges nytt og rehabiliteres. Det benyttes en OPS-kontrakt = Offentlig-Privast-Samarbeid. Dette betyr at SG Finans vil eie og drifte skolen i 25 år, mens Undervisningsbygg er leietaker og overtar bygningene etter 25 år. Skolen er bruker og leier bygningene av Undervisningsbygg som før. 
 
I første fase utvides skolens eksisterende paviljonger. Gymnastikkbygning og øvrige bygninger rives og det bygges helt nye skolebygg. Til slutt rehabiliteres den gamle hovedbygningen. Totalt areal ca 7000 m2.