c

Lade helse- og velferdssenter

  • Flyfoto
    - Flyfoto
  • Inngangspartiet
    - Inngangspartiet
  • Fløyene
    - Fløyene
/ 3

Nytt helse- og velferdssenter samt barnehage i Lade Allé 80. Kontrakten omfatter rinving av deler av eksisterende bygningsmasse, rehabilitering av eksisterende bygningsmasse, oppføring av nytt sykehjem med 64 plasser, oppføring av 20 omsorgsboliger (hvorav 12 i eksisterende bygning), etablering av lokaler for hjemmetjeneste, dagrehabilitering, dagtilbud, dagsenter, aktivitetssenter med bydelskafe samt en fem-avdelings barnehage.