c

Lerkendal Studentby

  • Skissetegning
    - Skissetegning
  • Perspektiv over området med blokkene
    - Perspektiv over området med blokkene
/ 2

Studentbyen blir Europas største passivhus-studentby med 612 hybelenheter fordelt på seks blokker på et område nært til Lerkendal Stadion.

Førsteetasje i alle blokkene vil bestå av en par-leilighet og to bokollektiv for seks studenter. Resterende etasjer vil bestå av to par-leiligheter og to bokollektid. Studentbyen vil ha en utpreget miljøprofil ved å følge passivhusstandarden.

Totalt areal er ca 18 200 kvadratmeter BTA.