c

Matre Haugsdal Kraftverk

  • Under utførelse
    - Under utførelse
/ 1

Bygging av nytt Matre krafttverk som skal erstatte det gamle som ble bygget i 1965.

Dette inkluderer 800 m adkomsttunnel (45 m2), ny stasjon med 2 aggregater, trafohall, ca. 300 m tunnel rundt stasjonen, 450 m trykktunnel stigning 1:6 (40 m2), betongarbeid for inntak i magasin og betongarbeid i stasjon og trafo ca. 6000 m3 betong.