c

Drammensveien 134

  • Skisse av bygningen
    - Skisse av bygningen
/ 1

Lokaler for næringsvirksomhet i første etasje og kontorer fra andre til syvende etasje. Bygget får en grønn profil med BREEAM-klassifiseringen "Very good" og leveres i energiklasse A og passivhusstandard.

Plan 1-3 leies ut til Statens pensjonskasse.