c

Urbygningen Ås

  • Urbygningen
    - Urbygningen
/ 1

Urbygningen har i 100 år vært et sentralt bygg for det som tidligere het Norges Landbrukshøgskole. Urbygningen ble oppført som undervisningsbygg i årene 1889-1900, og ble innviet i 1901.

Bygningen er oppført i fire etasjer pluss kjeller. Det installeres nye tekniske anlegg som vil gi en høyere teknisk standard og bedre innemiljø i alle deler av bygningen.

Rehabiliteringen av Urbygningen vil gi et generelt, moderne og funksjonelt undervisningsbygg med økt tilgjengelighet, samtidig som rehabiliteringen ivaretar kulturhistoriske verdier.

Arkitekt for prosjektet er 4B Arkitekter.