Du er her

Skanska i Norge

Her finner du informasjon om ledige stillinger, boliger til salgs, våre prosjekter, kontakter og annen informasjon om Skanska i Norge

Lukk
Bærekraft

Vi i Skanska jobber for å gjøre det lettere å bo, jobbe og reise, nå og i fremtiden. Derfor tenker vi bærekraft når vi bygger og utvikler hjem, kontorer og infrastruktur.

Bærekraft betyr at vi skal møte dagens behov uten å ødelegge for fremtidige generasjoner. Det gjør vi i Skanska ved å ta på oss sosiale, miljømessige og økonomiske forpliktelser. Vår agenda for bærekraft gjør at vi på lang sikt kan skape varige verdier både for samfunnet og for våre aksjonærer.

Vår agenda for bærekraft:

Sosiale forpliktelser

Vi i Skanska tar vårt sosiale ansvar svært seriøst. Vi forplikter oss til å operere ansvarlig både i forhold til arbeidsforhold, vår innvirkning på lokalsamfunn og forretningsetikk.

Vi bryr oss om våre ansatte

Menneskene i Skanska er vår viktigste ressurs. Vi må derfor sørge for at vi tiltrekker oss, rekrutterer, beholder og utvikler de beste folkene. Vår ambisjon er å være ledende innen utvikling av mennesker.

Bygg og anlegg er en av de mest ulykkeutsatte bransjene å jobbe i. Vi er forpliktet til å tilby et sunt og sikkert arbeidsmiljø. Dette gjelder ikke bare for våre egne ansatte, men også for de mer enn 200 000 menneskene som jobber på våre byggeplasser, enten som underentreprenører, leverandører eller samarbeidspartnere.

>> Lær mer om sikkerhet på arbeidsplassen

Vi bidrar til å bygge lokalsamfunn

Vi i Skanska er forpliktet til å være et ansvarlig medlem av de lokalsamfunnene hvor vi har virksomhet. Dette inkluderer både hvordan vi gjennomfører våre prosjekter, og hvordan vi i en større sammenheng bidrar i lokalsamfunnet. I alle våre markeder forsøker vi å bidra i utdanningssammenheng med vår ekspertise innen sikkerhet, miljøriktig bygging og teknologi. Vi bidrar også med vår kompetanse i forbindelse med katastrofer, samt at vi støtter lokale aktiviteter som støtter opp om våre lokale ambisjoner.

Vi opptrer korrekt

Med over 43.000 ansatte og 10.000 prosjekter i året, har Skanskas virksomhet stor innflytelse på samfunnet. Som en stor aktør i næringen er det en del av vårt samfunnsansvar å gå foran i arbeidet med forretningsetikk.

Vårt mål er derfor å være et forbilde i næringen innen etikk. For Skanska er det viktig at alle ansatte forstår og lever etter de etiske verdiene uttrykt i Skanskas etiske retningslinjer.

>> Lær mer om etikk

Miljøforpliktelser

Skanska bidrar til å bygge morgendagens grønne samfunn. Vi ser for oss et dypt grønt samfunn hvor prosjekter og byggvirksomhet generelt har nær null negativ påvirkning på miljøet. Vi jobber proaktivt med vårt miljøansvar, både i forhold til hvordan vi bygger, og hva vi leverer til våre kunder. Les vår miljøpolicy.

Vi bruker naturressurser med omhu

Skanska jobber målrettet med å begrense den negative miljøpåvirkningen fra vår virksomhet. Vi har satt oss et strategisk mål om å være den ledende grønne prosjektutvikler og entreprenør. 

Det mest effektive vi kan gjøre for å redusere vår negative miljøpåvirkning, er å sikre at vi bruker naturressurser med omhu. Det betyr at vi må være smarte når det kommer til materialvalg og vannforbruk; vi må redusere våre CO2-utslipp og bruke mindre og renere energi. For å lykkes med å redusere vår negative miljøpåvirkning må vi samarbeide med dedikerte kunder, leverandører og partnere.

Vi respekterer lokalmiljøet

Skanska jobber målrettet for å redusere vårt fotavtrykk. For å sikre at vi er en god nabo er vårt miljøstyringssystem sertifisert i henhold til ISO 14001. Vi var de første i byggenæringen som gjorde dette allerede i 2000.

>> Lær mer om miljø i Skanska

Økonomiske forpliktelser

Skanska er et finansielt sunt selskap. Vi bestreber å balansere vedvarende avkastning for våre aksjonærer med det å bidra positivt i forhold til alle våre øvrige interessenter. Vi tror at ved å opptre korrekt i forhold til våre kunder, ansatte, leverandører og andre partnere, naboer, myndigheter og andre interessenter, så vil vi skape verdier som både kommer våre aksjonærer og samfunnet for øvrig til gode.

Vi velger våre prosjekter med omhu

Vi vurderer en rekke risikoer og muligheter før vi går inn i et prosjekt. Usikkerhetsstyring handler ikke bare om finansielle forhold. Et prosjekt som er finansielt interessant kan for eksempel bli valgt bort som følge av uakseptable sosiale eller miljømessige risikoer.

Vi velger partnere som tenker som oss

Vi er et komplekst og svært desentralisert selskap med ekspertise innen prosjektutvikling og bygg- og anlegg. Dette gjør at vi ofte trekker andre selskaper inn i prosjekter som vi utfører. Så mye som 85 prosent av inntektene som kommer inn i selskapet går ut igjen til våre leverandører. Det betyr at 85 prosent av vår kapasitet utøves av andre. Vi har til sammen 90 000 leverandører globalt. Vi i Skanska har en ambisiøs Agenda for Bærekraft, og vi er avhengig av at våre leverandører og partnere hjelper oss å levere i henhold til våre forpliktelser.

Vi skaper felles verdier

Det aller meste av inntektene til Skanska er både generert og brukt lokalt. Den største delen av kontantstrømmen som går gjennom vårt selskap ender hos underentreprenører, leverandører og ansatte. Det er faktisk kun to prosent av inntektene som ender som utbytte hos våre aksjonærer. Bygg- og anleggsnæringen er en av næringene med flest arbeidstakere. Dette er grunnen til at mange nasjoner invester i store infrastrukturprosjekter i dårlige tider. Vår næring skaper mange jobber og kontantstrømmen som går gjennom vår næring fordeles svært effektivt i ulike lokalsamfunn. Skatten som Skanska betaler, som våre ansatte betaler og som våre samarbeidspartnere betaler, er et viktig bidrag for rikdommen og velferdsordningene i de samfunnene som vi har aktiviteter i. Alt i alt påvirker den finansielle strømmen fra vår aktivitet flere hundre tusen; ja kanskje flere millioner, mennesker.