Du er her

Skanska i Norge

Her finner du informasjon om ledige stillinger, boliger til salgs, våre prosjekter, kontakter og annen informasjon om Skanska i Norge

Lukk

Fundament for fremgang

Optimismen råder i Sentral-Europa. Unge demokratier som Polen og Tsjekkia opplever økonomisk vekst og et blomstrende næringsliv. Og med voksende velstand, øker etterspørselen etter moderne og miljøvennlige kontorbygg.

Green City Court i Praha

Som trendsetter innenfor kontorutvikling har Skanska Commerical Development ledet an moderniseringsbølgen i byer som Budapest, Praha, Ostrava, Warsawa, Wroclaw, Lodz og Katowice. I Praha er vi stolte over å ha bidratt til fornyelse av bydelen Pankrác Plains.
City Green Court er et åtte etasjer høyt bygg, eid av Skanska og designet av New York-arkitektene Richard Meier & Partners. Det er det tredje og siste i en ny "superblokk" som inngår i en masterplan for fornyelse av bydelen. Bygget er også Tsjekkias første bærekraftige kontorbygg med LEED Platinum-sertifisering.

Bygg for omdømmebygging
Med sine moderne kontorløsninger og spennende arkitektur inspirert av tsjekkisk kubisme, er City Green Court blitt godt mottatt av byens næringsliv. Kontorlokalene var så å si fullt utleide et år før ferdigstillelsen. Den største leietakeren er det internasjonale konsulentselskapet PwC, som har inngått langtidskontrakt på leie av 75 prosent – 12.000 kvadratmeter – av bygget.
For PwC var det god beliggenhet og elegant design, kombinert med miljøvennlige løsninger, som avgjorde valget av kontor. Selskapet opplever at lokalenes utforming gir fleksibilitet og mulighet for å innarbeide mer moderne og teambaserte arbeidsformer. Samtidig reflekterer den grønne profilen PwCs egne verdier og styrker omdømmet som en åpen og moderne virksomhet.

Lokaler som leverer merkevaren
For oss i Skanska handler moderne kontorutvikling om alt dette, og mye om skreddersøm. Derfor jobber vi tett med våre leietakere for å finne løsninger som er riktige for dem, i dag og i mange år fremover. Vår ambisjon er å tilby lokaler som bidrar til at våre leietakere oppnår forbedringer i sin virksomhet, som økt konkurransekraft eller høyere servicegrad. For å lykkes med dette, bruker vi mye tid på bli kjent med og forstå våre leietakeres virksomhet, forretningsmål og verdier.
Tsjekkisk næringsliv er ikke alene om å se verdien i et kontor som uttrykker selskapets identitet. I dag er det en økende bevissthet blant leietakere på at merkevaren skal reflekteres i lokalene – i alt fra lokalenes utforming til interiør og materialbruk. Det øker engasjementet og forståelsen for bedriftens mål og verdier blant de ansatte og gjør det lettere å etterleve dem. Mange ser også at attraktive lokaler med tydelig identitet gir verdifull drahjelp i rekrutteringsarbeidet.
Åpne løsninger eller cellekontorer? I dag handler det som oftest om "både og" – og mye mer. Vi vektlegger økonomi og arealutnyttelse, men tar hensyn til at ulike medarbeidere stiller ulike krav til omgivelsene for å fungere optimalt. Vi tenker soner og organiserer lokalene utfra type arbeidsoppgaver, støynivå og kommunikasjonsbehov. Vi lager fleksible løsninger som ruster virksomheten for endring, noe som blant annet innebærer utstrakt bruk av moderne IT- og kommunikasjonsteknologi. Ikke minst utvikler vi bærekraftige og energieffektive kontor med godt innemiljø, som har positiv effekt på helse og trivsel, og dermed på produktiviteten.

Fakta
Byggherre: Skanska Commercial Development Czech Republic

Entreprenør: Skanska Tsjekkia 

Areal: 16.000 kvadratmeter

Investering: EUR 38 millioner

Ferdigstilt: 2012

Miljøsertifisering: LEED Platinum