Du er her

Skanska i Norge

Her finner du informasjon om ledige stillinger, boliger til salgs, våre prosjekter, kontakter og annen informasjon om Skanska i Norge

Lukk

Skreddersydd storsykehus i Stockholm

Når de første pasientene ankommer Nya Karolinska Solna en gang i 2016, vil de bli tilbudt skreddersydd behandling i Nordens største og et av verdens mest bærekraftige universitetssykehus. Prosjektet er Skanskas største noensinne, organisert og finansiert gjennom offentlig-privat samarbeid – OPS.

Nya Karolinska sykehus i Stockholm

"Pasienten først"
Pasientene er hovedfokus for utviklingen av Nya Karolinska Solna i Stockholm. Alt fra arkitekttegninger til driften av det ferdige sykehuset skal ivareta pasientenes integritet, sikkerhet og komfort. Sykehuset er utformet slik at spredning av smitte skal reduseres mest mulig og pasientenes helingsprosess fremskyndes. Alle pasienter får egne rom og blir tilbudt såkalt tematisk behandling. Det innebærer blant annet at ulik medisinsk ekspertise arbeider i team og kommer til pasienten, i stedet for at pasienten transporteres til ulike avdelinger på sykehuset.

Kontakten med Karolinska Institutet, et av verdens ledende medisinske universiteter, er høyt prioritert og konkretisert gjennom at de to institusjonene nå kommer enda nærmere hverandre – på hver sin side av Solnavägen. Tanken er at ny forskning fra universitetet raskere skal kunne utnyttes i den daglige driften på sykehuset, i form av kliniske tester, bedre arbeidsmetoder eller nye legemidler.

En grønn kjempe
Gigantprosjektet, med en kontraktsverdi på 14,5 milliarder svenske kroner, er et av de største byggeprosjektene i Europa. På det meste vil 2000 bygningsarbeidere være i virksomhet på anlegget. Hele byggeprosjektet er en grønn arbeidsplass, med miljøvennlige løsninger for blant annet transport og avfallshåndtering. Målet er å oppnå minst gull i det internasjonale sertifiseringssystemet LEED. Også energiforsyningen vil være miljøvennlig, og baseres på egenprodusert grunnvarme og annen fornybar energi.

Rustet for store prosjekter
Skanska er en av ytterst få aktører i verden som kan påta seg så omfattende og kompliserte prosjekter. Foruten finansieringsevne og kapasitet var det vår erfaring fra internasjonale OPS- og sykehusprosjekter som gjorde at vi vant kontrakten. Prosjektet gjennomfører vi i samarbeid med det britiske investeringsfondet Innisfree. Sammen tar vi ansvar for hele prosjektet, fra design og finansiering til konstruksjon, drift og vedlikehold.

Nya Karolinska Solna er banebrytende på mange måter. I tillegg til å være Skanskas største prosjekt noensinne, blir det også det største OPS-sykehuset i verden, det første OPS-universitetssykehuset i verden som sikter mot LEED Gold-sertifisering og det første OPS-bygget i Sverige. OPS innebærer en langsiktig avtale mellom offentlig sektor som kunde og en privat aktør som "utfører". Denne typen prosjekter har dokumentert større evne enn tradisjonelle prosjekter til å innfri med hensyn til budsjettstyring, overholdelse av tidsramme, kvalitet og vedlikehold.

Fakta
Kunde: Stockholm Läns Landsting

Prosjektselskap: Swedish Hospital Partners (Skanska og Innisfree)

Entreprenør: Skanska (++? mer info kommer fra Lise Bergflødt)

Byggekontrakt: SEK 14,5 milliarder

Ferdigstilt: I faser, 2016–2017

Areal: 320.000 kvadratmeter