Du er her

Skanska i Norge

Her finner du informasjon om ledige stillinger, boliger til salgs, våre prosjekter, kontakter og annen informasjon om Skanska i Norge

Lukk

Bygg for fremtiden!

De lever online hele døgnet og har brukt iPad siden de satt i barnevognen. Hva slags kontor vil de ønske å jobbe i?

Powerhouse

– Å utvikle gode kontorbygg handler om å forstå hvordan de skal brukes. Det holder imidlertid ikke å ta utgangspunkt i dagens behov. Vi må utvikle bygg for fremtidige generasjoner, hevder administrerende direktør i Skanska Norge, Anders Danielsson.

Unge i dag vokser opp med et naturlig og nært forhold til teknologi, og det vil de ta med seg inn i arbeidslivet, påpeker Danielsson. Han råder virksomheter som er opptatt av sitt renommé som arbeidsgiver, til å ligge i forkant av utviklingen. Hos Skanska, som har som mål å være bransjens mest attraktive arbeidsgiver, er dette høyt prioritert.

– Vi bruker mye tid på å tenke igjennom hvordan arbeidsmarkedet vil endre seg og hvilke behov og ønsker kommende arbeidstakere vil ha, forteller Danielsson: Vil de i større grad enn dagens arbeidstakere ønske friheten til selv å bestemme når, hvor og hvordan de skal jobbe? Vil flere jobbe utenfor kontoret fordi teknologien gjør det mulig? Vil økende selvstendighet og verdsettelse av personlig frihet føre til at flere velger frilanstilknytning fremfor fast ansettelse? Hva slags teknologi, fysisk miljø, service og utstyr må være tilgjengelig for at disse arbeidstakerne skal trives, jobbe og kommunisere best mulig?

Fleksibel design

– Hva vi tror om dette, får konsekvenser for hvordan vi planlegger våre bygg. Men å være forberedt på fremtiden, handler først og fremst om å bygge fleksibelt, påpeker Danielsson.

– Et arbeidsliv i stadig endring vil kreve bygg som hurtig og enkelt kan endres og tilpasses nye organisasjonsformer og måter å jobbe på. Det oppnår vi gjennom å utvikle fleksible løsninger som lett lar seg tilpasse, men også ved å sørge for at moderne teknologi er tilgjengelig over hele bygget slik at alle arbeidsoppgaver kan utføres overalt. Og behovet for tilgang på teknologi vil bare fortsette å øke i takt med globaliseringen og nødvendigheten av å kommunisere på tvers av markeder og landegrenser. I Skanska ser vi hvordan teknologien gjør det mulig for oss å dele kunnskap og fungere som én sømløs internasjonal virksomhet.

Danielsson er overbevist om at ”moderne og attraktiv” i eiendomssammenheng, i fremtiden vil være synonymt med ”bærekraftig”.

– Forståelsen for at vi må ta hensyn til miljøet er økende i næringslivet. Stadig flere ser at å bygge "grønt" og energieffektivt, er lønnsomt så vel for miljøet og samfunnet som for bedriftens økonomi og omdømme, sier Danielsson.

I bresjen for bærekraftig bygging

Troen på en grønn fremtid er så sterk at Skanska har valgt å gjøre bærekraftige bygg til et satsningsområde.

– Vi ønsker å sette standarden og være først ute med å utnytte ny miljøteknologi. Alle våre kommende prosjekter skal bygges med høye miljøambisjoner, forteller Danielsson.

Utforming av kontorlokalene i tråd med bedriftens strategi, identitet og verdier er enda et fokusområde for Skanska. Danielsson mener at flere bør se på flytting til nye lokaler som en anledning til å utvikle organisasjonen.

Kontor som bygger kultur

– Ved å velge gjennomtenkte løsninger som underbygger virksomhetens strategi, mål og verdier, kan vi oppnå mange mål utover de rent økonomiske. Mål som utvilsomt også, på sikt, vil bidra til økt lønnsomhet. For eksempel vil funksjonelle og hyggelige lokaler med godt innemiljø kunne bidra til økt trivsel og bedre helse blant medarbeiderne og dermed til økt produktivitet, påpeker Danielsson.

Når Skanska nå selv er i gang med å planlegge nytt hovedkontor – flytting skal skje om tre år – settes teori ut i praksis.

– Våre verdier er åpenhet, helhetstenkning og ydmykhet. Det skal reflekteres i bygget. Den prosessen begynte allerede da vi flyttet hit til Rikstrygdeverkets tidligere bygg. Muligheten til å renovere og gjøre lokalene lysere og åpnere var avgjørende for at vi inngikk leiekontrakt. Vi fjernet cellekontorene og laget åpne løsninger, hvor alle – også lederne – sitter. Det har hjulpet oss med å utvikle en mer åpen og samarbeidsorientert organisasjon. Barrieren for å kontakte kolleger og overordnede er blitt mindre og innsikten i virksomheten større, forteller Danielsson.

Han understreker at verdiene står like sentralt i planleggingen av det nye Skanskahuset, men denne gang vil selskapets grønne ambisjoner og holdning til samfunnsansvar få mye større plass – og legge føringer for alt fra valg av beliggenhet til materialbruk, tekniske løsninger, interiør og planløsning.

Bidrar til byutvikling

– Vi flytter østover i byen, til Vahlsgate, et område som i dag er slitt og belastet, men som vi er overbevist om at vil være en del av det moderne Oslo om noen år. Ved å utvikle et nytt bygg og flytte til nye lokaler her bidrar vi til fornyelsesprosessen og gjør området mer attraktivt. Det ligger samfunnsansvar i det, samtidig som en verdiøkning også vil være lønnsomt for oss.

Danielsson påpeker at beliggenheten også tilfredsstiller et annet kriterium for Skanska; nærhet til offentlig kommunikasjon. Med gåavstand til tog, buss, trikk og T-bane kan selskapets ansatte lettere velge mer miljøvennlige transportmidler enn bilen. En slik sentral beliggenhet er også praktisk for en reisende organisasjon med mange mobile folk og hyppige besøk fra andre kontorer i verden.

Energieffektivt

Skanskas nye kontor skal selvsagt også være energieffektivt og bidra til at Skanska kan drive en miljøriktig virksomhet, forsikrer Danielsson.

– Lokalene skal utstyres med det siste innen energiteknologi slik at energiforbruket blir minst mulig, og materialene skal være miljøgodkjente og av høy kvalitet slik at de varer lenge.

Og bygget som sådan – blir det et landemerke med fancy fasade og imponerende detaljer?

– Nei, det er viktig å tenke på hva som er rett for egen virksomhet. Huset bidrar til å bygge vårt omdømme, derfor må det være i tråd med vår identitet. Skanska er et nøkternt selskap. Et råflott bygg som lyser prestisje, er ikke noe for oss. Kvalitet og bestandighet er vårt fokus, fastslår Danielsson.