Du er her

Skanska i Norge

Her finner du informasjon om ledige stillinger, boliger til salgs, våre prosjekter, kontakter og annen informasjon om Skanska i Norge

Lukk

Støy og sus - Slik løser du det åpne kontorets problemer

Å arbeide i et åpent kontor har sine fordeler. Samtidig kan støyen som oppstår være en utfordring. Hvordan du takler omgivelsene avhenger av hvordan din hjerne fungerer. Her er gode råd for arbeidsro:

Tekst:  Karin Aase: Illustrasjon: Gustav Dejert

 

For noen er en hverdag i et åpent kontorlandskap et kreativt himmelrike. For andre er det en kakofoni av lyd, hvor det kan føles håpløst å få gjort noe.       

- Noen blir lettere forstyrret og der er lyd og hørsel en av faktorene, sier Anna Magnusson, nevrofysiolog og dosent ved Karolinska Institutet.

At enkelte er mer følsomme avhenger til en viss grad av at våre hjerner arbeider på ulikt vis. Noen fungerer simultant og klarer å behandle mye informasjon på en gang, hvilket gjør at de kan fortsette å konsentrere seg til tross for mange lydinntrykk.

- Mens andre, som meg selv, har en hjerne som fungerer mer sekvensielt og vil behandle en sak om gangen. De som er som meg kommer uunngåelig til å bli lettere forstyrret.

Hvordan vi forstyrres handler også om hvilke lyder vi hører, og det er ikke den monotone lyden som forstyrrer oss mest. I stedet er det samtalen der man kan skille hva andre personer snakker om som forstyrrer konsentrasjonen mest. Vi hører med øret, men lytter med hjernen.

- Det skyldes at når vi jobber med språklig bearbeiding, for eksempel  leser eller skriver en tekst, bruker vi den delen av hjernen som behandler semantiske prosesser, forklarer Helena Jahncke, forsker ved Högskolan i Gävle, som i sin doktoravhandling skrev om hvordan bakgrunnslyd påvirker kognitivt arbeid, trøtthet og stress.

Problemet er bare det at det er lignende prosesser som brukes når øret fanger opp lyd fra samtaler.

- Ettersom vi ikke kan lukke ørene kommer de delene av hjernen som vi allerede bruker for å forstå teksten også til å bearbeide samtalen vi hører. Det oppstår en kollisjon som gjør at vi mister viktig informasjon i korttidsminnet, hvilket forstyrrer vår konsentrasjon.

Hva kan man da gjøre for å forbedre lydmiljøet i det åpne kontorlandskapet? Anna Magnusson mener at man må begynne på et strategisk nivå og analysere hvilken type medarbeidere man har og hvilke arbeidsoppgaver de skal utføre.

- Ønsker man et miljø med god interaksjon kan et åpent landskap være perfekt, men har man hovedsakelig analytiske medarbeidere som skal løse problemer kan det være helt ødeleggende.

Distraherende hjelpemidler som hodetelefoner som stenger ute bakgrunnslyd eller apper med lyd av bølgeskvulp synes ikke Helena Jahncke noe om.

- Å bruke disse metodene for å fjerne de negative lydeffektene i det åpne kontorlandskapet er å gjøre det veldig enkelt for seg selv. Se dem som et supplement, men start med å skape et godt lydmiljø fra grunnen av.

6 trinn til et bedre lydmiljø:

 

1. Utfør en analyse. Hvilke medarbeidere har du, hvordan påvirkes de av lyd og hva trenger de for å yte optimalt?

2. Samle forskjellige funksjoner. Ettersom samtaler er det som forstyrrer oss mest er det viktig å samle personer som jobber sammen på samme sted. 

3. Ta i bruk stille rom. Rommene skal være lett tilgjengelige for de som for eksempel snakker mye i telefonen.

4. Undersøk akustikken. Innred med lydabsorberende tepper, møbler og tak- og veggplater.

5. Ta i bruk felles regler, som å ha telefonen på lydløs og å holde seg unna hvis man diskuterer med andre.

6. Ta i bruk hvileområder. For eksempel kafferom og kantine for å koble av.