Du er her

Skanska i Norge

Her finner du informasjon om ledige stillinger, boliger til salgs, våre prosjekter, kontakter og annen informasjon om Skanska i Norge

Lukk

E-handel

Gjennom e-handel driver vi innkjøp på en mer effektiv måte. E-handel hjelper oss å styre våre innkjøp til riktig leverandør, og vi sikrer lojaliteten til våre avtalepartnere.

Samtidig gir vårt e-handelsverktøy bedre muligheter til å måle, følge opp og styre metodene våre.

Endringsarbeidet og innføringen av e-handel blir drevet under navnet eFFECT Innkjøp, og er et nordisk samarbeidsprosjekt. I Norge relanserte vi systemet i mai 2007.

Innføringen vil ta noe tid og det er et mål at alle innkjøpene til Skanska Norge skal gjennomføres via vårt e-handelsverktøy. For å få på plass e-handelsverktøyet har vi engasjert firmaet Integrated Business Exchange AS (IBX). IBX hjelper til gjennom hele prosessen med tilknytting av leverandører.

Hvordan blir du som leverandør tilknyttet e-handel?

For å bli tilknyttet vårt e-handelsverktøy er det en forutsetning at du som leverandør har en avtale med Skanska Norge, en eller flere av datterselskapene eller andre av Skanska Norge sine tilknyttede selskap.

Du kan bli tilknyttet vårt e-handelsverktøy på flere måter:

Alle avtaleleverandører som har egnede katalogprodukter vil få tilbud om å ha sine artikler i vår elektroniske produktkatalog. I løpet 2008 skal ca. 90 avtaleleverandører være tilknyttet e-handelsverktøyet med katalogprodukter.

Leverandører med produkter og tjenester som ikke er typiske katalogprodukter blir knyttet opp på andre måter. En løsning på dette blir avklart i fellesskap med deg som leverandør, IBX og Skanska Norge AS.

Hva innebærer e-handel for deg som leverandør?

Økt salgsvolum

Med rett produkt til rett pris og på rett sted vil du øke salgsvolumet. I vår produktkatalog vil du få økt eksponering. Du som leverandør vil kunne tilby oss bedre kundeservice gjennom alltid å ha oppdatert og Skanska-tilpasset produktinformasjon.

Reduserte kostnader

Gjennom mer effektiv ordrehåndtering kan du redusere kostnadene ved ordremottak

Du kan nå flere kunder

Vår valgte e-handelsløsning innebærer også en mulighet for å nå andre potensielle kunder – ikke bare Skanska Norge. Både katalog og kommunikasjonsløsning kan du bruke mot flere kunder.

Forutsetninger

Avtaleleverandører som kommer til å ha artikler i vår elektroniske produktkatalog, må oversende rådata av rett kvalitet til IBX. Du kan få all nødvendig støtte, hjelp og veiledning med dette arbeidet. Rådata blir behandlet og tilpasset vår katalog av IBX.

Du kan ta imot en ordre fra Skanska Norge på flere måter:

- Kommunikasjonen kan skje via en Internettbasert applikasjon, der leverandøren administrerer sine ordre.

- Ordren blir levert i leverandørens ordremottakssystem via en integrert løsning.

- Leverandøren tar imot ordren via e-post