Du er her

Skanska i Norge

Her finner du informasjon om ledige stillinger, boliger til salgs, våre prosjekter, kontakter og annen informasjon om Skanska i Norge

Lukk

Leverandørfaktura

Skanska tar nå steget fullt ut mot elektronisk fakturering. Dette er et ledd i vårt arbeid for å gjøre fakturaprosessen mer effektiv, samt minimere miljøfaktoren.

Papirfaktura kommer dermed suksessivt til å bli faset ut. Samtlige fakturaer skal tilfredsstille nedenstående krav: 

For leverandører til Skanska Norge AS og våre datterselskap

For at vi skal behandle fakturaen forsvarlig og sikre at den blir betalt innen forfall, må faktura utstedes til korrekt juridisk enhet og sendes direkte til fakturaadresse.

Oversikt over fakturaadresser og organisasjonsnummer

Krav til fakturareferanse

Alle fakturaer må merkes med vårt prosjektnummer. Dette er avgjørende for at vi skal få behandlet fakturaen i tide. Prosjektnummer skal alltid oppgis ved bestilling. Vi forbeholder oss retten til å returnere fakturaer som ikke er merket med prosjektnummer. Prosjektnummeret gir oss informasjon om hvilket prosjekt/enhet som har bestilt leveransen.

Øvrige krav til din faktura

Det en forutsetning at fakturainnhold er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Er fakturert beløp inkludert MVA, vil fakturaen returneres dersom den ikke er merket med gyldig MVA-nummer slik det er registrert i merverdiavgiftsmanntallet (ref. Enhetsregisteret Brønnøysund). Våre interne leverandørregistre blir regelmessig vasket mot Brønnøysundregistrene for å sikre at vi har korrekt informasjon når vi kontrollerer deres faktura.

Elektronisk faktura

Skanska benytter Logiq som meldingsformidler i ELMA, EHF formatet.
Har du spørsmål, kan du sende en epost til kundeservice hos Logiq

Følgende av våre juridiske enheter er i stand til å motta elektroniske faktuaer: Se oversikt om fakturaadresser og organisasjonsnummer.

Faktura via e-post

Send faktura via e-post

Fra fakturamottak til betaling

Skanska Norge AS med sine ca 300 000 leverandør-fakturaer pr år har en elektronisk fakturabehandlingsprosess som sikrer oss full kontroll fra fakturamottak til betaling. Våre generelle betalingsbetingelser er netto pr 30 dager etter mottatt faktura. Ved avvikende betingelse skal disse fremgå av avtale.

Fakturakontroll og godkjenning skjer i enhet/prosjekt som har bestilt vare eller tjeneste.

Informasjon om leverandørforespørsler og purringer

Ta kontakt pr tlf 934 95 264