Du er her

Skanska i Norge

Her finner du informasjon om ledige stillinger, boliger til salgs, våre prosjekter, kontakter og annen informasjon om Skanska i Norge

Lukk
Skanska Survey

Ledende innen stikning, oppmåling, laserskanning og sjøbunnskartlegging.

Vi leverer tjenester innen følgende områder:

Stikning og oppmåling

Vi gjennomfører et vidt spekter av stiknings- og oppmålingsoppdrag. Vi har kunder i hele landet og har erfaring fra alle typer prosjekter. Skanska Survey har sentral godkjenning fra DiBK innenfor oppmålingsteknisk prosjektering (tiltaksklasse 3) og innmåling og utstikking av tiltak (tiltaksklasse 3).

Les mer om stikning og oppmåling

3D laserskanning

Laserskanning er en effektiv og komplett kartleggingsmetode som er uvurderlig i forbindelse med rehabiliteringsprosjekter, kartlegging av situasjon for prosjektering, kontroll av masseuttak og geometrisk kontroll. Resultatet fra skanning kan videreforedles til dokumentasjon i form av 2D-tegninger, 3D-modeller eller BIM.

Les mer om laserskanning

Sjøbunnskartlegging

Ved hjelp av et effektivt og avansert multistråleekkolodd kan vi kartlegge sjøbunn med meget stor nøyaktighet på dybder mellom 1 m og 300 m.Vi tar på oss oppdrag over hele landet, både langs kysten, i elver og i innsjøer. Våre tjenester kan for eksempel brukes i forbindelse med utbygging og prosjektering, farledskontroll, sjøbunnskart, kontroll av masseuttak, eller dokumentasjon av sjøarbeider.

Les mer om sjøbunnskartlegging (Multibeam)

Luftbåren kartlegging

Kartlegging fra luften er en effektiv måte å dokumentere eller måle inn store områder på. Ortofoto, skråfoto eller video kan fungere som verdifull dokumentasjon av ulike faser i et prosjekt, det kan benyttes til inspeksjonsformål for broer eller dammer, eller som visualiseringer for kunder. Overflatemodeller, situasjonskart og ferdigvegsdata kan med stor nøyaktighet genereres fra kartleggingen.

Digital dataflyt/3D

Bygg og anleggsnæringen blir stadig mer digitalisert. Vi har vært delaktige i utviklingen av digital dataflyt i større bygg- og anleggsprosjekter, og benytter aktivt modeller og løsninger for digital dataflyt. Vi har også ekspertise i datainnsamling og dokumentasjon til byggherre.

Terrengmodell og masseberegning

Vi utfører terrengmodellering for ulike formål. Terrengmodell er viktig i mange typer oppdrag, og kan være utgangspunktet for prosjektering, grunnlag for en konseptstudie eller visualisering, dokumentasjon av bygget eller grunnlag for mengdeberegning.

Salg av spesialutstyr

Vårt instrumentverksted utvikler og selger spesialutstyr for stikning og landmåling. Har du et behov så hjelper vi deg med løsningene.

Se spesialutsyr for stikning