Du er her

Skanska i Norge

Her finner du informasjon om ledige stillinger, boliger til salgs, våre prosjekter, kontakter og annen informasjon om Skanska i Norge

Lukk

Sikkerhet på arbeidsplassen

Sikkerhet på arbeidsplassen

Det viktigste for oss i Skanska er at alle som jobber på våre prosjekter kan gå uskadet hjem fra jobb. Derfor setter vi sikkerhet først.

Vi er allerede blant de beste på sikkerhetsarbeid innen byggebransjen, men vi forsøker stadig å forbedre oss. Vårt sikkerhetsarbeid tar aldri slutt. For ingenting er viktigere enn menneskeliv.

Skanska jobber etter en nullvisjon i arbeidet med sikkerhet. Null ulykker er en av våre fem nuller. For å nå dette målet har Skanska utformet en sikkerhetspolicy hvor vi beskriver hvordan selskapet forplikter seg til å jobbe, samt en sikkerhetsstrategi, som beskriver hva vi skal gjøre frem mot 2015.

Sikkerhetspolicy

Vår sikkerhetspolicy forplikter oss til å nå målet om en skadefri arbeidsplass ved å:

- utøve klar og synlig ledelse gjennom hele organisasjonen. Vi har erkjent at toppledelsens personlige involvering og forpliktelse i sikkerhetsarbeidet er avgjørende for å nå våre mål.

- utvikle en sikkerhetskultur i hele organisasjonen. Vi skal fremme forebygging av skader og håndtering av sikkerhetsrisiko i og utenfor jobb. Våre målinger omfatter både resultater og proaktive nøkkeltall.

- ha en organisering og prosesser som sikrer at alle med operativt ansvar har nødvendig kompetanse og systemkunnskap til å ivareta sikkerheten.

- samhandle med våre leverandører og underentreprenører ved å måle og bistå til forbedring av deres resultater på sikkerhetssiden.

- være en pådriver for forbedring overalt hvor vi opererer, ved å bygge allianser med myndigheter, næring og andre aktører for å utvikle lover, reguleringer og bestemmelser, som øker sikkerheten i bygge- og anleggsnæringen. Skanska skal aktivt fremme beste praksis i næringen.

- engasjere oss i åpen dialog med våre interessenter om hvordan disse blir påvirket av våre aktiviteter, som grunnlag for vår kontinuerlige forbedring innen sikkerhet.

Sikkerhetsorganisasjon

Det stilles krav til alle våre ledere om et sterkt engasjement i sikkerhetsarbeidet. I tillegg til at sikkerhet er en viktig del av lederskapet i Skanska, har vi en egen sikkerhetsorganisasjon som driver forebyggende arbeid, gjennomfører revisjoner av arbeidsplasser, utfører målinger og følger opp sikkerhetsarbeidet. I tillegg til en sentral stab har vi HMS-rådgivere i hver region og HMS-Ledere på alle store prosjekter.

Global Sikkerhetsuke

I Skanska fokuserer vi på sikkerhet året rundt, men en uke i året har vi ekstra fokus. Skanska gjennomfører nemlig en global sikkerhetsuke hvert år.

Global stans i arbeidet etter dødsulykke

Alle alvorlige ulykker i Skanska blir gransket med tanke på læring. Dersom det skjer en dødsulykke på en Skanska-byggeplass en eller annen plass i verden stanser vi arbeidet på alle våre byggeplasser i hele verden. Da markerer vi ulykken med ett minutts stillhet, samt gjennomgår ulykkesforløpet med tanke på læring for å unngå tilsvarende hendelse.