Du er her

Skanska i Norge

Her finner du informasjon om ledige stillinger, boliger til salgs, våre prosjekter, kontakter og annen informasjon om Skanska i Norge

Lukk

Nettkurs om etiske valg

Skanska er opptatt av å ta gode etiske valg. Valg som påvirker selskapets omdømme og suksess.

Våre Etiske Retningslinjer (Code of Conduct) er en av bærebjelkene i vår felles bedriftskultur. Gjennom valgene vi tar, viser vi hva vi står for – hva selskapet vårt står for. Vi skal være ledende innen etikk og vi har nulltolleranse for etiske brudd. Det er viktig at ansatte i Skanska har et bevisst forhold til etikk. Alle nyansatte skal derfor gis en innføring i våre etiske retningslinjer. Alle andre ansatte skal gis en opplæring eller gjennomgå oppfriskningskurs, minst annet hvert år.

I Skanska har vi to nettbaserte etikk-kurs. Kurset Etiske valg – noe å være stolt av, som ble lansert i 2010, og kurset Etikk i Skanska – vår felles forpliktelse, som ble lansert i 2013.

Alle nyansatte skal ta kurset "Etikk i Skanska – vår felles forpliktelse".