Du er her

Skanska i Norge

Her finner du informasjon om ledige stillinger, boliger til salgs, våre prosjekter, kontakter og annen informasjon om Skanska i Norge

Lukk

Skolebygg

 • Urbygningen Ås

  Urbygningen har i 100 år vært et sentralt bygg for det som tidligere het Norges Landbrukshøgskole. Urbygningen ble oppført som undervisningsbygg i årene 1889-1900, og ble innviet i 1901. Bygningen er oppført i f...

 • OCCI

  Kontor- og laboratorielokaler for helserettet virksomhet og skole. Innovasjonsparken vil bli Norges første bygg som forener klinisk kreftforskning, biotekbedrifter og videregående skole. Grunnideen bak cluster-tanken ligger i samspillet ...

 • Skjetlein VGS

  Skolens eksisterende hovedbygg rehabiliteres og inngår i det nye skoleanlegget. Det bygges også en ny flerbrukshall og internat sammen med hovedbygget, samt egen stall med undervisningsrom. I prosjektet inngår også Skjetl...

 • Gauldal skole og kultursenter (Gauldal School and Culture centre)

  Ny skole og kultursenter. Skanska har i samspill med oppdragsgiverne utviklet det nye bygget, som rommer Støren Ungdomsskole, Gauldal Videregående skole og et moderne kultursenter. Samlokalisering av de to skolene gir Midtre Gauldal komm...

 • Midtbygda Skole

  Midtbygda Skole ligger ved Gleinåsen i Røyken kommune. Skolen rustes opp og utvides til 28 undervisningsrom, som huser ca 728 elever, mot tidligere 440. Ferdig utbygget har skolen kapasitet til å undervise fire-paralleller på...

 • Søndeled skole

  En fløy av eksisterende skole rives og det bygges et nytt bygg på ca 2000 kvm. To klasserom i eksisterende bygg skal i tillegg bygges om til helsestasjon/garderober samt kontor til vaktmester. Nybygget er i to etasjer. Første etas...

 • Søreide skole OPS

  Nye Søreide skole blir et bygg fordelt på tre etasjer inkl. underetasje samt en flerbrukshall. Bygget skal huse 600 elever fra 1. til 7. trinn fordelt på tre hoveddeler med fellesområde mellom hver del. I tillegg ti...

 • Lerkendal Studentby

  Studentbyen blir Europas største passivhus-studentby med 612 hybelenheter fordelt på seks blokker på et område nært til Lerkendal Stadion. Førsteetasje i alle blokkene vil bestå av en par-leilighet og to bo...

 • Teigar Ungdomsskole og idrettshall

  Skolen blir i sin helhet et nybygg som erstatter eksisterende Teigar ungdomsskole. Bygget består av en skoledel over to etasjer på ca 5800 m2 og en idrettshall på ca 3750 m2 BTA. I tilknytning til skolen vil det bli etablert et omfa...

 • Veitvet skole

  Nye Veitvet skole skal huse 840 elever fra 1. til 10. trinn. Totalt areal ca 11 500 kvm (BRA). I tillegg til undervisningsarealene skal det oppføres en flerbrukeshall integrert i bygget. Hallen skal benyttes til idrettsformål også ...