Du er her

Skanska i Norge

Her finner du informasjon om ledige stillinger, boliger til salgs, våre prosjekter, kontakter og annen informasjon om Skanska i Norge

Lukk

Veier

 • E39 Hove - Sandve

  Et omfattende prosjekt som inkluderer ombygging av 1550 meter av E39 til fire-felts motorvei. Som en del av strekningen inngår den 352 meter lange Kvelluren bru. I tillegg skal 1300 meter av fylkesvei 325 bygges om; med to nye bruer på mo...

 • Rv. 2 Fulu - Gulli

  Rv 2 Fulu - Gulli bru. Prosjektet omfatter bygging av planskilt kryss på Rv 2 ved Fulu, Gulli bru som 741 meter lang og Fulu bru over ny Rv 2 i Fulukrysset.

 • OPS E39 Klett-Bårdshaug

  OPS-prosjekt (Offentlig-Privat-Samarbeid) med bygging av veier, tunneler og broer, samt vedlikehold i en 25-års periode. Prosjektet OPS E39 Klett-Bårdshaug består av 22 km ny vei og 5 km eksisterende vei som skal utbedres. Det inng&...

 • Dronning Eufemias gate

  Bygging av en nye gate og oppgradering av tilliggende gater. Entreprisen omfatter Dronning Eufemias gate som blir 750 meter lang og 43 meter bred, Kong Håkon Vs gate som er 500 meter lang og 34 meter bred, samt del av Langkagata i en lengd...

 • E6 seksjon Trondheim - Strindheimtunnelen /dagsone

  To km tunnel og treplans kryss med tilhørende arbeider. Arbeidene starter med bygging av gang- og sykkelvei under Bromstadvegven ved Strindheim skole samt en bru over Innherradvegen ved Gildheimkrysset. I begynnelsen av mai 2010 starter drivin...

 • E-18 Bommestad - Langåker

  Firefelts, komplett motorvei i 8,1 kilometer - fordelt på to tilstøtende parseller. Hovedelementer: Seks langsgående bruer og tre hovedkryss, samt ca 4 kilometer tilstøtende veier av ulik klasse.

 • E18 Tassebekk-Langåker

  Utvidelse av eksisterende E18 til firefelts motorvei mellom Tassebekk og Langåker, 10,2 kilometer. Det bygges to nye filer/kjørebaner for sørgående trafikk parallelt med dagens E18, samt at denne oppgraderes for nordg&a...