Du er her

Skanska i Norge

Her finner du informasjon om ledige stillinger, boliger til salgs, våre prosjekter, kontakter og annen informasjon om Skanska i Norge

Lukk

Standard
19.07.2012 09:00 CET

Resultat for Skanska i Norge 1. halvår

Driftsresultatet for Skanskas samlede virksomhet i Norge endte for første halvår på 85 millioner kroner mot -101 millioner for tilsvarende periode i 2011. Den samlede omsetningen i selskapene per 2. kvartal endte på 6,6 milliarder kroner, som er betydelig høyere enn fjoråret.

Illustrasjonsbilde

Resultatet fordeler seg med 31 millioner for entreprenøren Skanska Norge og 67 millioner for Skanska Bolig. 

Segmentmetode

 

 

 

Omsetning

Driftsresultat

Pr. 2. kvartal

2012

2011

2012

2011

Skanska Norge Entreprenør

5,969

4,728

31

-118

Skanska Norge Boligutvikling

1,066

507 

67

17

Eliminering 

-377

-223

 -13

 0

Totalt

6,658

5,012

85 

-101

 

Entreprenøren Skanska Norge
Entreprenørvirksomheten i Skanska Norge, med datterselskaper, nådde en omsetning på 6,0 milliarder, og et driftsresultat på 31 millioner kroner per 2. kvartal 2012.

Omsetning og resultat er i henhold til selskapets planer. Tilsvarende resultat i første halvår 2011 var -118 millioner kroner.

- Selskapet har inngått kontrakter for 3,3 milliarder kroner i andre kvartal, og dette sikrer en stabil ordrereserve. Ved utgangen av kvartalet var den totale ordrereserven til selskapet på 12,5 milliarder kroner. Spesielt gledelig er det at vi ble tildelt kontrakten på KLP Eiendoms kjøpesenter på Fornebu med en verdi på 920 millioner og som vil være et miljøfyrtårn for fremtidige kjøpesentre. Bygget er det første i sitt slag som skal miljøsertifiseres til BREEAM NORs høyeste nivå, Outstanding, sier administrerende direktør Anders Danielsson.

Antall fraværsskader pr. million arbeidstimer (H1-verdi) endte på 2,2 for 2. kvartal 2012 og 2,50 hittil i år, en betydelig reduksjon fra første halvår 2011, som hadde en H1-verdi på 4,68.

- Vi er veldig glade for at antall fraværsskader har gått ned sammenlignet med i fjor. Selskapet har innført flere gode tiltak for sikker produksjon, som har gitt gode resultater. Innføringen av obligatorisk bruk av vernebriller og hansker på alle våre prosjekter har vært den viktigste bidragsyteren til denne store reduksjonen, sier Danielsson.

Boligutvikling
Boligutvikleren Skanska Norge har en betydelig høyere omsetning og en klar resultatforbedring første halvår, sammenlignet med i fjor. Omsetningen nådde i underkant av 1,1 milliarder og et resultat på 67 millioner kroner.

Vi opplever vi et godt marked og forventer fortsatt prisstigning i våre markedsområder. Det er fortsatt mange kunder på visningene og salget er bra. Andre kvartal viser volumer som planlagt.

Skanska vil fortsette å styrke posisjonen som den meste kundeorienterte boligutvikleren i Norge og opplever god respons blant kundene å vår 10 års reklamasjonsrett på nye boliger.

Contact information

Kontakt: Stein Ivar Hellestad,
Telefon: +47 98 21 44 05
E-post: Stein Ivar Hellestad »