c

Kontorutvikling

Skanska Næringseiendom er kontorutvikleren i Skanska. Vi utvikler inspirerende og fremtidsrettede kontorprosjekter hvor bedrifter og medarbeidere kan trives og utvikle seg.

Skanska Næringseiendom investerer i, utvikler, leier ut og selger bærekraftige kontorbygg i Oslo-området. Vi skaper kontorbygg som tilrettelegger for kreativitet, arbeidsglede og vekst. Prosjektene våre skal bidra til en positiv utvikling for både bedrifter, medarbeidere og nærområdene vi befinner oss i. 

I Skanska Næringseiendom jobber vi bevisst med arkitektur, teknologi, arbeidsformer og fleksibilitet i alle våre prosjekter.

Vi er vårt samfunnsansvar bevisst og anstrenger oss for å utvikle gode kontorbygg som gir merverdi for leietakere og investorer.

Gjennom vårt fokus på bærekraftig eiendomsutvikling bidrar vi til et bedre samfunn.

Våre pågående kontorprosjekter

Våre gjennomførte kontorprosjekter

Kontakt oss

Administrerende direktør

Synnøve Lyssand Sandberg

Investeringssjef

Audun Lyngstad

Utleiesjef

Kathrine Vanem

Prosjektsjef

Kristian Balke

Prosjektsjef

Karin Synnøve Lund

Prosjektleder

Ammar Abbas

Markedsføringsansvarlig

Stine Olaussen

Økonomisjef

Sebastian Marker