c

Helsfyr, 20000 kvm

Grenseveien 90, Helsfyr, Oslo

Utvikler kontorlokaler i attraktivt område

Sommeren 2015 kjøpte Skanska CD Norway eiendommen i Grenseveien 90 der vi vil starte opp en reguleringsprosess for eiendommen. Våre ambisjoner er å utvikle et nytt og attraktivt kontorbygg med høye miljøambisjoner på eiendommen. Prosjektet skal bidra inn i den positive utviklingen og urbaniseringen av Helsfyr.

Helsfyr er et etablert kontor-cluster i Oslo. I takt med eksisterende og fremtidige planer for området, har vi i Skanska CD Norway tro på at Helsfyrs posisjon som et attraktivt kontorområde ytterligere vil styrkes i tiden som kommer.

Knutepunktet Helsfyr

Eiendommen ligger nære Oslo sentrum med god tilgang til kollektivtransport. Det er tette avganger med T-bane og buss. Helsfyr er også stoppested for flybussen og ikke langt unna har toget en holdeplass på Bryn.

Helsfyr har meget god tilgjengelighet via sykkel- og veinettet. Det er direkte aksess ut på E6 med bil. Til sentrum bruker du bare 5 minutter mens bilturen til Gardemoen tar 25 minutter. Det er også en holdeplass for taxier på Helsfyr.

Denne siden ble sist oppdatert: 09.06.2017

Treff på søk (4)