c

Vår kompetanse

Når vi utvikler kontorer er fokuset på å skape fremtidsrettede kontorbygg hvor mennesker og bedrifter kan trives og utvikle seg. Når vi utvikler boligprosjekter, skaper vi hjem det er godt å bo i.

Kontorutvikling i Skanska

Skanska er en av Nordens største kontorutviklere. I Skanska Næringseiendom kombinerer vi design- og byggekspertise med vår utviklingskompetanse for å skape inspirerende, fremtidsrettede og bærekraftige kontorbygg. Vi ønsker at våre prosjekter skal bidra til en positiv utvikling i områdene vi er, for leietakere, kjøpere, medarbeidere og nærområdet.

Alle våre kontorprosjekter sertifiseres til minimum BREEAM-NOR Excellent. Innen 2037 skal prosjektene våre være karbonnøytrale.

Et hjem fra Skanska 

Vi i Skanska er en av Norges ledende boligutviklere, med mange års erfaring i å utvikle og bygge hjem det er godt og trygt å bo i. Vi utvikler boligprosjekter i utvalgte geografiske områder i Norge: Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand - og har en bred kompetanse i å bygge på komplekse tomter som knutepunker.

Samtlige av våre boligprosjekter med byggestart fra og med 2020 skal miljøsertifiseres etter BREEAM.