c

Vår kompetanse

Når vi utvikler kontorer er fokuset på å skape gode arbeidsplasser der vi har tatt utgangspunkt i kundens behov og varemerke. Når vi utvikler boligprosjekter, skaper vi hjem det er godt å bo i.

Et godt sted å være

En god arbeidsplass skal bidra til kreativitet og arbeidsglede. Vi utvikler kontorlokaler i områder som kan legge tilrette for uvikling og vekst. Vi ønsker at våre prosjekter skal bidra til en positiv utvikling i områdene vi er, både for kundene, medarbeidere og privatpersoner. Vi jobber bevisst med arkitektur, digital teknologi, arbeidsformer, kontorinnredninger og bærekraft i alle våre prosjekter.

Bærekraftig leieforhold

I alle våre eiendommer har vi bygget inn energieffektive løsninger som bidrar til et lavere energiforbruk, et bra innendørsklima og god ventilasjon.

For oss er det viktig å utvikle bygninger som imøtekommer leietakerens behov samtidig som at mulighetene for fremtidens generasjoner ikke skal begrenses. Våre bygg har alltid en sterk miljøprofil, som blant annet sikres gjennom bæredyktige tiltak på områdene: energi, inneklima, vann, materialer, avfall, transport og sikkerhet.

Med et leieforhold med Skanska får du dermed dokumentert ditt bærekraftige valg. Nærmere bestemt får du et energieffektivt og miljøvennlig bygg med godt inneklima, og kontorer som er utformet slik at de både hjelper medarbeiderne i det daglige arbeidet og virksomheten i sin helhet.

Vi er ledende innen grønne næringsbygg

Når vi utvikler næringseiendom, sertifiseres disse etter BREEAM, og karbon fotavtrykk og LCC beregnes for alle våre prosjekter i henhold til klimagassregnskapet. Vi leverer driftsvennlige løsninger med muligheter for sentral overvåking og måling av enegiytelse.

Futureproof

Vi kan levere prosjekter som er futureproof - og med det mener vi bygg med fokus på fremtidig ombygging i forbindelse med for eksempel leietakertilpassing, tilpassing til ulike arbeidsformer eller inndeling i flere leietakerforhold. Byggene utvikles slik at de enkelt kan tilpasses ved en senere anledning.

Et hjem fra Skanska 

Vi i Skanska er en av Norges ledende boligutviklere, med mange års erfaring i å utvikle og bygge hjem det er godt og trygt å bo i. Vi utvikler boligprosjekter i utvalgte geografiske områder i Norge: Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand - og har en bred kompetanse i å bygge på komplekse tomter som knutepunker.

Samtlige av våre boligprosjekter med byggestart fra og med 2020 skal miljøsertifiseres etter BREEAM. 

Denne siden ble sist oppdatert: 26.05.2017