Skanska - den grønne boligutvikleren

Skanska - den grønne boligutvikleren

Vi i Skanska vet at som eiendomsutvikler og entreprenør, har vi et stort ansvar i arbeidet med å bidra til å løse klimakrisen. Derfor utvikler og bygger vi alle våre boliger med den høyeste miljøsertifiseringen i Norge.

I 2017 tok Skanska Eiendomutvikling et strategisk viktig valg i arbeidet med å minske våre byggs påvirkning på miljøet. Fra og med 2020 skal samtlige av våre boligprosjekter BREEAM-sertifiseres. Standarden settes som hovedregel til BREEAM Very Good. 

"Skanska ønsker å ta sin del av ansvaret for å redusere klimabelastningen gjennom å bygge boliger som både er mer energieffektive, bruker bærekraftige materialer og som legger til rette for at boligkjøperne lettere kan ta gode miljøvalg. Samtidig er det viktig at vi bygger boligene på eller nær kollektivknutepunkt, slik at transportbehovet reduseres"

Thorbjørn Brevik, Konserndirektør i Skanska Eiendomsutvikling

Hva er BREEAM?

BREEAM er en internasjonal bærekraftstandard for utredning og rangering av bygninger. Den er verdens eldste og Europas ledende miljøsertifisering av bygninger.

Prosjekter som tildeles et slikt sertifikat fyller krav til blant annet godt inneklima, bærekraftige og giftfrie materialer, balansert ventilasjon og gode lysforhold.

Det er strenge krav til byggeprosessen og bruken av miljøvennlige metoder som skal sørge for en ryddig og sunn byggeplass, både for de som jobber der og de som bor rundt. Det gjelder blant annet avfallshåndtering og overvåking av vann og energiforbruk fra alle kilder på byggeplassen. Resultatet blir et redusert klimagassutslipp gjennom hele byggeprosessen.

Les mer om BREEAM her.


 

Hvilke tiltak gjør vi for deg og omgivelsene dine?

Nedre Bleiker Gård, Asker

image0phy9.png

Consulens Brygge, Stavanger

imagex4ec.png

Tigergården, Oslo

Aveny Vest, Lillestrøm

image8idp.png

Borgen på Løren, Oslo (kommer for salg 2020)

image0gprh.png

Gartnerens Utsikt, Trondheim (kommer for salg 2020)

image7o3xj.png

Strandsonen, Trondheim (kommer for salg)

Askerholmen, Asker (kommer for salg)

image2izqf.png

Røa, Oslo (kommer for salg)

imageuw0a.png

Våre prosjekter som skal BREEAM sertifiseres

I Skanska Norge jobber noen av Norges fremste eksperter innen utviklingen av bærekraftige og grønne løsninger. I løpet av flere år har vi nå opparbeidet en høy kompetanse gjennom å ha utviklet og bygget noen av landets grønneste næringsbygg, blant annet gjennom Powerhousesamarbeidet

Skanska er ledende på BREEAM-sertifiserte næringsbygg og har per i dag bygget en tredjedel av de sertifiserte næringsbyggene i Norge. Denne erfaringen og kompetansen tar vi nå i bruk ved bygging av nye boligprosjekter.

"Som den ledende grønne prosjektutvikleren mener vi at det er på høy tid å heve ambisjonen for kvaliteten på nye boliger. Bygningssektoren er en vesentlig del av løsningen for å redusere klimabelastningen og Skanska ønsker en kompetansebasert og helhetlig tilnærming til hvordan vi løser disse utfordringene"

Thorbjørn Brevik, Konserndirektør i Skanska Eiendomsutvikling

Boligkjøperne ønsker å ta miljøansvar

I 2016 viste TNS Gallup sitt klimabarometer at 2 av 3 nordmenn er opptatt av hva de kan gjøre for å redusere egen belastning på miljøet. Det må vi i næringen ta på alvor.

Når så mange ønsker å ta et større ansvar, så må vi bidra til å gi innbyggerne et alternativ. Diskusjonen om kvaliteter i bygg må dreie seg om langt mer enn energibruk og tilgjengelighet. Den må dreie seg om hvordan vi bygger boliger for folk som gir viktige bidrag til å løse klimautfordringene. Vi i Skanska ønsker å bygge sunne, velfungerende og energieffektive boliger.