c

Miljøvennlig bolig - hva er det?

Vi i Skanska vet at som eiendomsutvikler og entreprenør, har vi et stort ansvar i arbeidet med å bidra til å løse klimakrisen. Derfor utvikler og bygger vi alle våre boliger med den høyeste miljøsertifiseringen i Norge.

BREEAM - miljøsertifiseringen som skal sikre deg og omgivelsene en miljøvennlig bolig

BREEAM er en internasjonal bærekraftstandard for utredning og rangering av bygninger. Den er verdens eldste og Europas ledende miljøsertifisering av bygninger.

Prosjekter som tildeles et slikt sertifikat fyller krav til blant annet godt inneklima, bærekraftige og giftfrie materialer, balansert ventilasjon og gode lysforhold.

Det er strenge krav til byggeprosessen og bruken av miljøvennlige metoder som skal sørge for en ryddig og sunn byggeplass, både for de som jobber der og de som bor rundt. Det gjelder blant annet avfallshåndtering og overvåking av vann og energiforbruk fra alle kilder på byggeplassen. Resultatet blir et redusert klimagassutslipp gjennom hele byggeprosessen.

Hva betyr det konkret for deg og din bolig?

Når vi utvikler og bygger boliger som oppnår BREEAM-sertifisering, sikrer det at det tas miljøvennlige valg helt fra da vi starter å utvikle boligprosjektet og under hele byggeprosessen. Disse valgene sikrer også at det blir mer miljøvennlig for deg å bo i nettopp ditt hjem. 

Arealbruk og økologi

Når vi bygger, tenker vi også på at naturen rundt oss må ivaretas gjennom hele byggefasen. Vi sørger for boliger som gir minst mulig avtrykk, med mål om å etterlate tomten bedre enn da vi startet.

Avfall

Vi stiller alltid svært strenge krav til avfallshåndtering på byggeplassen - byggeavfall håndteres som seg hør og bør. I tillegg overvåkes både forbruk av vann, drivstoff og energi gjennom hele byggeprosessen.

Energi

Vi planlegger godt. Miljøbevisste og kloke hoder sørger for at din bolig ligger i et energieffekivt bygg - for hvis vi sparer på energien, så sparer vi miljøet, og du sparer penger. 

Forurensing

Omgivelsene og miljøet vi lever i er viktig. Det er også viktig for Skanska at du kan bo i et trygt, grønt og levende nabolag. Et av målene for prosjektene våre er å alltid søke gode økologiske grep som gir økt økologisk verdi til området. Grep som gir gode og sunne bomiljøer og samtidig tjener miljøet og det biologiske mangfoldet som vi er så avhengige av.

Helse og innemiljø

Et godt innemiljø er viktig for både helse og trivsel. Vi sikrer deg et sunt og godt inne- og utemiljø ved å planlegge for dette helt fra start ved å fjerne forurensingskilder. Vi unngår miljøgifter og bruker helsevennlge produkter slik at det er godt å trekke pusten inne så vel som ute.

Ledelse

Hvordan vi i Skanska leder byggeprosjekter påvirker omgivelsene våre, så det å vise hensyn når vi bygger, prioriteres. Våre byggemetoder er miljøvennlige og vi liker å holde det ryddig rundt oss, både for å skape en trivsel for de som jobber på byggeplassen, og for de som bor i nærheten.

Materialer

Vi spiller på lag med regnskogen. Derfor har vi nulltoleranse for bruk av tropisk tømmer i våre bygg. Våre gode rutiner sørger for at det kun benyttes lovlig hugget og lovlig kjøpt tømmer. Du skal kunne føle deg trygg på at her er ting gjort både med tanke på deg og på omgivelsene.

Transport

Vi sørger for prosjekter med et stort antall sykkeparkeringsplasser, samt gode muligheter for lading av elsykler. Flere av våre nyeste prosjekter har også eget sykkelverksted i bygget. Samtlige av våre parkeringsplasser skal også ha ladepunkt for elbil.

Vann

Vann er viktig for alle. Derfor ønsker vi i Skanska å spare en god del av hva som er vanlig i standard boligprosjekter. Effektive sanitærløsninger og smarte vannsystemer bidrar til å senke forbruket av drikkevann. Planter i uteområder skal være robuste og ikke for tørste. Dette sørger for at du får nyte frodige uteområder, uten at unødvendig vann går til spille. 

Denne siden ble sist oppdatert: 09.03.2020