c

Nedre Bleiker

På Nedre Bleiker Gård i Asker ønsker vi å utvikle leiligheter i den gamle låven og i 3 nye leilighetsbygg i naturskjønne omgivelser.

For å virkelig gjenskape den gode atmosfæren på tunet planlegger vi 2 tomannsboliger der bryggerhuset/tjenesteboligen tidligere har stått. Det flotte våningshuset planlegges restaurert og satt i stand som èn tomannsbolig.

Prosjektet ligger rundt det gamle våningshuset til Nedre Bleiker Gård og er godt tilpasset kulturlandskapet rundt. Her får du alle kvaliteter og fordeler med en nybygd bolig, og et uteareal med fredede eiketrær og et gårdstun med historie langt tilbake i tid.

Reguleringsforslaget til tomten har vært ute til offentlig ettersyn, men dessverre har Fylkeskommunen og Statens vegvesen innsigelse til prosjektet. Dermed er det usikkert når prosjektet kommer for salg.
Det foreslåtte prosjektet avviker noe fra illustrasjonen.

Denne siden ble sist oppdatert: 02.02.2018