c

WELL - en sertifisering for sunne arbeidsplasser

Vi tilbringer nesten 90% av døgnet innendørs, og store deler av dagen på jobb. Derfor er det viktig å utforme kontorbygg som ivaretar medarbeidernes trivsel og behov, med fokus på kvaliteter som rett belysning, luft og design som stimulerer til bevegelse.

Kontorbygget Parallell er Norges første WELL Core Gold-presertifiserte prosjekt

WELL Building Standard er sertifiseringen som setter menneskers helse og velvære i sentrum. Målet er å skape arbeidsplasser hvor mennesker trives, har det bra og har forutsetningene for å yte sitt beste. Det handler eksempelvis om at trappen er innbydende, godt med dagslys og om å ta naturelementer som planter inn i bygget.

På Skanskas nylig ferdigstilte kontorprosjekt Parallell i Oslo er menneskers helse og velvære satt i sentrum. Prosjektet er det første i landet som har blitt presertifisert i henhold til WELL Building Standard.

Helse og velvære satt i system

- Som samfunnsbygger er det en selvfølge for oss i Skanska å fokusere på hvordan byggene våre påvirker menneskene som skal oppholde seg i dem, sier prosjektsjef Karin Lund i Skanska Commercial Development Norway.

-Det er ikke nytt i seg selv, men på Parallell har vi tatt skrittet videre og ser om vi kan gjøre mer. Med WELL setter vi arbeidet med helse og velvære i system. Vi tilbringer omtrent 90% av døgnet innendørs og byggene vi oppholder oss i påvirker helsen, velværen og produktiviteten vår i stor grad, så det er god grunn til å fokusere på dette. Det handler i grunnen om hvordan man verdsetter den viktigste ressursen i bedriften, nemlig medarbeiderne.

Basert på mangeårig forskning

WELL Building Standard er den første internasjonale byggestandarden for menneskers helse og velvære i bygg. Standarden innebærer en helhetlig tankegang om hvordan mennesker påvirkes av de byggede miljøene de oppholder seg i. I dag finnes mer enn 230 WELL-sertifiserte prosjekter verden rundt og mer enn 3500 prosjekter som jobber mot sertifisering. Kravene som settes i standarden er basert på medisinsk forskning og kartlegging av byggs langsiktige effekter på menneskers helse og velvære.

Bra for mennesker og bedrifter

Alle parter tjener på et sunt miljø. Medarbeidere som har det bra er mer produktive og lojale og mindre borte fra jobb for å nevne noe. Et annet aspekt er at personalomkostninger gjerne er en av de største utgiftspostene bedrifter har, om ikke den største. Bedrifter har med andre ord mye å tjene på å sørge for at medarbeiderne har det bra og kan yte sitt beste på jobben.

- Å være produktiv er selvfølgelig viktig, men vi ønsker å være med på å skape et miljø hvor man faktisk blir inspirert og med områder hvor man kan hente seg inn igjen. Eksempelvis ved bruk av grønne planter og naturelementer. Det er også en del av god helse, forteller Lund.

WELL på Parallell

Arbeidet med WELL-sertifisering har pågått lenge på Parallell. Alexander Lystad i Skanska Teknikk er rådgiver i sertifiseringsprosessen.

- Parallell er et veldig spennende prosjekt for oss. Å ta i bruk WELL-standarden er et tydelig signal om at vi setter mennesker i første rekke. Minstekrav og påkrevd ferdigtest knyttet til blant annet lysstyrke, lydklasse og lave emisjoner for best innendørs luftkvalitet viser dette, forklarer han. 

-Nettopp det at sertifiseringen er basert på faktiske målinger av alt fra støynivå til vannkvalitet gjør at et WELL-sertifikat er en garanti til alle som skal ha arbeidsdagen sin på Parallell om at de vil ha gode arbeidsbetingelser på kontoret, skyter Lund inn. Det dokumenterer at vi faktisk leverer på det vi sier.

Denne siden ble sist oppdatert: 04.03.2020