c

Den digitaliserte arbeidsplassen

Det som kan digitaliseres, blir digitalisert, sier digital strateg Oscar Berg. Så hva slags digitale løsninger vil vi etterspørre nå som pandemien er over?

En grunnleggende forutsetning for en digital arbeidsplass er at vi enkelt kan gjøre jobben vår og samarbeide med andre uansett hvor vi befinner oss. Sosiale behov som synlighet, tilhørighet og anerkjennelse må også ivaretas.

– Vi vil kreve digitale løsninger som oppfyller vårt behov for å forstå hva som skjer på jobben, hjelper oss med å utføre kreative oppgaver sammen med andre og gjør det mulig å sosialisere og bygge nettverk på en uformell og naturlig måte, sier digital strateg og forfatter av boka «Den digitale arbeidsplassen», Oscar Berg.

Han advarer mot å låse seg for raskt til spesifikke løsninger og konsepter.

– Det eneste vi vet med relativ sikkerhet er at det som kan digitaliseres, blir digitalisert og at endring er det eneste som vil være konstant. Fremtiden er ikke lineær – den er kompleks, i rask endring, utydelig og uforutsigbar. Vi som jobber med strategier og utforming av arbeidsplassen og fremtidens arbeidsmetoder, må derfor vurdere mange ulike scenarier og konsepter parallelt og endre disse etter hvert som vi får mer kunnskap og informasjon, sier han.

Frihet til å velge

– Mange er nok lei av hjemmearbeid, men egentlig er de nok mest lei av å bli tvunget til å jobbe hjemmefra. Friheten til å velge når og fra hvor de vil jobbe; hjemme, på kontoret eller andre steder, er noe de ikke vil gi slipp på. Samtidig har mange selskaper begynt å innse at digitale arbeidsmetoder både kan være mer produktive og kan spare penger, tid og miljø, sier Berg.

Derfor må virksomhetene fortsette å utvikle og forbedre arbeidsmetodene ved hjelp av digitale løsninger.

– Hvis ansatte føler at de kan beholde sin nyvunne frihet vil de være mer endringsvillige. Bedrifter bør benytte seg av denne muligheten, påpeker han.

skanska_kontorsnakk den digialisert arbeidsplassen 1.jpg

Det innebærer at alle de digitale løsningene vi trenger er tilgjengelig også utenfor kontoret og via de enhetene som er best egnet til bruk i en bestemt situasjon. Det betyr at bedriftens digitale sikkerhet må ivaretas også utenfor kontorlokalene, slik at informasjon ikke havner i feil hender.

– Vi trenger å innføre andre løsninger enn de som allerede er på plass. For eksempel at selve datatrafikken må krypteres når data lagres i skyen i stedet for at vi krypterer
informasjonen på dataservermaskinenes harddisker, sier Berg.

Nye trender og teknologier

Når selskaper planlegger sin digitale strategi må de utforske trender og teknologier som kan forme folks forventninger og atferd i fremtiden, og som selskapet trenger å oppfylle.

– Trender inkluderer bærekraft og sirkulær økonomi, økt behov for sikkerhet, en stadig mer digital livsstil, økt forbruk av tjenester og opplevelser og fremveksten av en delingsøkonomi. Eksempler på teknologier er Internet of Things, virtuell og forsterket virkelighet, sosiale teknologier og teknologier som muliggjør mer naturlig kommunikasjon og interaksjon, som video, lyd, berøring, sier Berg.

For å jobbe smart og effektivt uten at vi er på samme sted samtidig må vi forstå hva som skjer – hva andre gjør og når det er tid for oss å bidra.

– Da kan vi ta de riktige avgjørelsene og gjøre de riktige tingene. Vi må også ha arbeidsmetoder og digitale løsninger som gjør det enkelt og greit å samhandle og samarbeide med andre, sier Berg.

Behovet for å forstå hva som skjer gjelder også på et kontor eller på en fysisk arbeidsplass, det er derfor det vanligvis sikres at de som jobber sammen også er fysisk nær hverandre.

– Men selv der er det utfordringer, fordi mye arbeid allerede er digitalt og dermed usynlig for andre rundt oss. I tillegg er det vanskelig å vite hva som skjer utenfor de små gruppene våre. Dessuten var det allerede før pandemien slik at ikke alle kunne være på samme sted hele tiden, men trengte å ha møter med andre som befant seg andre steder, avslutter Oscar Berg.