c

Digital omstilling: Ikke glem menneskene!

Skap en organisasjon som gjennomsyres av kjærlighet, omtanke og trygghet, svarer Johan Book på spørsmål om hvordan man kan lykkes med digitale omstillinger.

Johan Book skapte engasjement på Skanskas frokostseminar

Som kontorutvikler møter vi i Skanska stadig nye forventninger, krav og muligheter innen kontorbyggene vi utvikler og kontormiljøene vi legger grunnlaget for. Et sentralt tema er hvordan digitalisering påvirker medarbeidere, ledere og arbeidsform. Vi inviterte til frokostseminar om "Den digitale arbeidsplassen" og tok en ekstra prat med foredragsholder Johan Book.

Temaet for foredraget var den digitale arbeidsplassen. Er ikke alle arbeidsplasser digitale i dag?

— Jo, alle er mer eller mindre digitale. Det store spørsmålet er om digitaliseringen skaper den effekten den var ment å skape. Det er mange som tror at man kan kjøpe teknikk som skal gjøre selve jobben, mens det til slutt faktisk er mennesker som skal gjøre den. Digitale arbeidsplasser bør ikke være en konkurranse i hvor mye man klarer å digitalisere, men hvilke verdier man skaper for medarbeidere, kunder og andre interessenter.

Endringer i arbeidslivet handler som du sier til syvende og sist om mennesker og personlighet. Hvor mye psykologi bør en leder i en moderne bedrift kunne for å sette sammen lønnsomme team?

— En leder bør være veldig interessert i å bruke tid på å utvikle medarbeiderne sine og innse at et oppdrag som leder handler om å skape gode forutsetninger for at de både skal ha det bra og prestere bra. Ledere bør derfor ha skikkelige kunnskaper om menneskelig drivkraft og hvilke prosesser som får oss til å bli motiverte og hva som skal til for at vi når høye mål. Man må huske på at ledere også er medarbeidere, så de må også erfare det samme fra sin sjef.

Du er opptatt av forskningsbasert kunnskap. Hvordan måler man godt lederskap?

— Det gjelder å ha en god oversikt over hvilke forutsetninger som kreves for å motivere, skape trivsel og gode prestasjoner. Det man egentlig måler er i hvilken grad en leder lykkes i å få medarbeiderne sine til å oppleve en tydelighet, høy grad av involvering, kontinuerlig oppmuntring, oppfølging og påkobling. Man må kunne si hva man mener og oppleve at sjefen både bryr seg om deg som person og dine prestasjoner.

Er det ikke en selvfølge å være digital på jobben?

— Jo, selvfølgelig. Det store spørsmålet er hvilke aspekter i digitaliseringsarbeidet som får et positivt utfall, og hvilke som ikke får det. Jo mer man legger vekt på virkelige behov, jo større effekt får man.

Hva er det viktig å være tydelig på i en bedrift for best mulig resultater?

— Det man som bedrift ønsker å oppnå er det første steget, før man i samarbeid med dem man skal oppnå målet sammen med er med og jobber frem en prosess rundt hvordan man skal lykkes. Delmål og aktiviteter er veien til fremgang. Videre er det lederens oppdrag å oppmuntre, og følge opp at man gjør det man har sagt man skal gjøre.

Hva tenker du rundt ulike arbeidsformer i dag? Hvordan tror du arbeidsplassene våre ser ut om fem år?

— Om fem år har vi innsett at vi må organisere oss etter behov istedenfor de tradisjonelle hierarkiene. Sjefene har en ledende rolle hvor de tar ut en retning og skape gode forutsetninger for at teamet skal få ansvar for prosessene og for å nå målene. De beste ideene kommer ofte fra folk i organisasjoner, ikke fra sjefene. De må på sin side forvalte kunnskapen og innovasjonskraften som ligger hos medarbeiderne.

Tekst: Hélène Andersen
Foto: Bård Gudim