c

E69 Skarvbergtunnelen

  • Kartutsnitt

Ny tunnel med tilstøtende vei på begge sider for tilkopling til eksisterende veinett. Prosjekt E69 Skarvbergtunnelen utgjør i lengde 6800 m.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading