c

Powerhouse - Kjørbo

  • Skisse fra solcelle-taket under produksjon

To av de gamle blokkene nærmest fjorden, oppført i 1981, rehabiliteres til plusshus. Byggene forvandles til små "kraftverk", som skal produsere mer fornybar energi enn de forbruker i løpet av levetiden. Gammel teknologi og anlegg byttes ut med solceller på taket og ti brønner som henter jordvarme et par hundre meter ned i bakken.

Powerhouse Kjørbo kan produsere 200 000 kWh årlig ved hjelp av solceller, og overskudd kan leveres ut på nettet når de ikke trenger dette til byggenes tekniske anlegg. 

Poweralliansen, sammen med Sintef-baserte ZEB og leietagerne i konsulentselskapet Asplan Viak, vil vise at det kan bygges plusshus også i Sandvika.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading