c

Entreprise HØV-01 Underbygning Høvik stasjon

Tilleggsinformasjon

Til nordre plattform fra eksisterende vegbru, og til søndre plattform via atkomstområde like øst for eksisterende vegbru. Videre skal vestgående/nordre plattform ha tilgang fra gangundergang under sporene i øst, og søndre plattform fra atkomstområdet med parkeringsplasser.

P-plass skal bygges ferdig etter 07.12.2014.

Søk etter et prosjekt

Antall prosjekter

loading
Se flere Skanska-prosjekter rundt om i verden på www.skanska.com/projects