c

Skanska Asfalt

Skanska leverer asfalt hovedsakelig i Sør-Norge, med etableringer i Oslo og Akershus, Østfold og Agder. Vi har asfaltverk sentralt plassert på Filipstadkaia i Oslo, samt i Halden, Mandal og Telemark mobilavdelingen.

Vi produserer ulike typer asfalt på våre fabrikker, og kan tilby asfaltering av motorveier, flyplasser, lagerplasser, gårdsplasser, industriområder, havneområder, gang- og sykkelstier, lekeplasser, offentlige og private veier, parkeringsplasser, idrettsbaner og skateramper.

Stille asfalt - mindre trafikkstøy, bedre for miljøet

Trafikkstøy er et voksende problem. Vi kan tilby stille asfalt. En vei belagt med stille asfalt minsker den opplevde trafikkstøyen med 50 prosent. Det tilsvarer effekten av en hastighetssenkning fra 100 til 50 km/t.

Stille asfalt er også miljøvennlig fordi den minsker mengden svevestøv i luften. Den reduserer risikoen for vannplaning, minsker brenselsforbuket og den er behageligere og roligere og kjøre på.

Gjenbruk

Hvis ønskelig kan vi produsere og legge asfalt med opptil 20 prosent gjenbruk i asfaltblandingen.

Egne laboratorier for kvalitetssjekk

Asfalten vår har høy kvalitet. Vi har egne laboratorier på våre asfaltfabrikker hvor kvalifisert personale jevnlig tar prøver og analyserer produktene våre.

Store prosjekter?

Vi samarbeider også tett med Skanska Teknikk i Sverige. Sammen har vi svært god kompetanse innenfor dimensjonering av løsninger ved store prosjekter.

Asfalt skal være godt håndverk

Vi i Skanska Asfalt har lang fartstid i yrket. Vi vet hva som kreves av hardt arbeid, tålmodighet og evne til å strekke seg litt lenger for å få gjennomført godt håndverk.

Med ekte lidenskap for vårt fag ønsker vi å være en samfunnsaktør som bidrar til at vi alle får bedre veier å sykle på, nye lekeplasser for barn og sikrere veier.

Denne siden ble sist oppdatert: 10.05.2017