c

Geometrisk kontroll og dokumentasjon

Skanska Survey gjennomfører geometrisk kontroll og utarbeider nødvendige rapporter til våre kunder.

Vi har også ekspertise i datainnsamling og utarbeiding av dokumentasjon som FKB og NVDB.

Denne siden ble sist oppdatert: 06.06.2017