c

Laserskanning

Laserskanning er en effektiv og komplett kartleggingsmetode som er uvurderlig i forbindelse med rehabiliteringsprosjekter, kartlegging av situasjon for prosjektering, kontroll av masseuttak og geometrisk kontroll.

Etter å ha gjennomført en laserskanning sitter man på en digital kopi av virkeligheten som kan gi nytteverdi gjennom hele prosjektet. Man unngår ekstra utrykning til byggeplass for å ta kontrollmål, man kan benytte den i planlegging, visualisering, dokumentasjon, som alternativ til befaring mm.

Resultatet fra skanning kan videreforedles til dokumentasjon i form av 2D-tegninger, 3D-modeller/BIM eller som punktsky.

Denne siden ble sist oppdatert: 05.06.2017