c

Luftbåren fotografering og kartlegging

Kartlegging fra luften med droner er en effektiv måte å skaffe dokumentasjon ved å måle inn store områder uten sjenanse for aktivitetene på bakken.

Fra datafangsten kan vi i produsere ortofoto, skråfoto og video. Data kan viderebehandles til overflatemodeller, situasjonskart og ferdigvegsdata med stor nøyaktighet.

Kartleggingen kan utføres i flere faser i prosjektet og kan benyttes til inspeksjonsformål for broer eller dammer, eller som visualiseringer for kunder. Tidsstempling sikrer en god kontroll i prosjektet.

Denne siden ble sist oppdatert: 05.06.2017