c

Mengdeberegning og kontraktsoppfølging

Skanska Survey har svært god kompetanse til og lang erfaring med mengdeberegning for både bygg- og anleggsprosjekter.

Vi leverer flere tjenester innen mengdeberegning og kontraktsoppfølging, og kan bistå i alle faser av et prosjekt.

Vi bidra med:

  • Utføring av estimat, oppfølging og / eller endelig avregning av mengder
  • Systematisering og oppfølging av enhetspriskontrakter
  • Anvendelse av regler og bestemmelser i prosesskoden og NS3420
  • Bistå med usikkerhetstyring av prosjekter med vår samlede kunnskap på datainnsamlingsmetoder og etablering og bruk av terrengmodeller
Denne siden ble sist oppdatert: 05.06.2017