c

Om oss

Skanska Survey er en spesialistenhet i Skanska Norge og en ledende leverandør av geomatikktjenester i Norge. Vi har ressurser, kompetanse og erfaring til å levere komplette landmåling-, modellering- og dokumentasjonstjenester for bruk i alle prosjektfaser.

Skanska Survey har i dag avdelingskontorer i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger, og har kapasitet og mobilitet til å ta på oss prosjekter i hele landet.

Våre kunder er både små og store entreprenører, arkitekter, rådgivere, eiendomsutviklere, byggherrer, offentlige etater og andre som har behov for våre tjenester.

Vi har sterkt fokus på å bygge et solid kompetansemiljø, og har dedikerte ressurser innen fagutvikling, opplæring og support i organisasjonen. Vi samarbeider tett med andre enheter i Skanska og bidrar aktivt i bransjefora og faglig utvikling innen geomatikk- og bygg- og anleggsbransjen.

For å sikre operasjonell effektivitet har vi et eget verksted som utfører service, reparasjoner og vedlikehold på våre instrumenter, samt tilvirking av hjelpemidler for stikning og oppmåling.

Denne siden ble sist oppdatert: 05.06.2017