c

Sjøbunnskartlegging

Skanska Survey kan utføre sjøbunnkartlegging for ditt prosjekt, og leverer ferdig 3D modell etter endt oppdrag. Vi tar på oss oppdrag over hele landet, både i sjø, vann og elver.

Ved hjelp av multistråleekkolodd og sidescan kan vi kartlegge bunn med stor nøyaktighet fra 0,4 til 250m, og vi har utstyr for lett mobilisering og sending over hele landet.

Vi bruker en liten fjernstyrt båt, USV (1,8m lang og 70kg) som kommer til på trange steder og havner, og som til tillegg kan kjøres på autopilot ved kartlegging av større områder. Båten fraktes lett i bil eller helikopter og er enkel å sjøsette. Vi bruker også større båt (19 fot) som enkelt kan fraktes etter bil på henger.

Våre tjenester kan brukes i forbindelse med alle typer utbygginger/prosjekteringer i sjø, vann, kraftmagasin og elver.

Vi kan bidra med disse tjenestene:

  • Farledskontroll,
  • Sjøbunnskart,
  • Kontroll av masser,
  • Kontroll av fyllinger/moloer,
  • Innmåling/påvising av ledninger i sjø,
  • Differensiere på myk og hard bunn og
  • Sidescan for søk etter objekter på bunn.
Denne siden ble sist oppdatert: 05.06.2017