c

Skanska Teknikk

Skanska Teknikk består av et av entreprenørnæringens sterkeste teknologiske fagmiljø. Her jobber det spesialrådgivere innen blant annet klima og energi, konstruksjon, betongteknologi, bygningsfysikk, VR- og AR-teknologi og BIM.

Betongteknologi

Vi har et av Norges ledende kompetansemiljø innen betongteknologi, og bidrar inn i Skanska prosjekter innen blant annet miljøbetong, herdeteknologi og spesielle konstruksjoner, støpeteknikk og betongrehabilitering.

BIM

Bygningsinformasjonsmodeller (BIM) reduserer risiko, automatiserer og effektiviserer, skaper bedre samarbeid og gir bedre kvalitet på sluttproduktet i våre prosjekter. I Skanska Teknikk jobber det spesialrådgivere med spisskompetanse på bruk av BIM.

Klima, energi og bygningsfysikk

Her finner du Norges mest komplette kompetansemiljø innen utvikling av bærekraftige grønne løsninger, klima-, energi- og miljørådgivning, livsløpsvurderinger, byggeteknikk og bygningsfysikk. Spesialrådgiverne bidrar inn Skanskas prosjekter og sørger for at vi leverer grønne og bærekraftige prosjekter, både i bygg og anlegg.

Konstruksjon

Konstruksjonsavdelingen i Skanska Teknikk er Skanska Norges kompetansesenter for konstruksjonsteknikk, geoteknikk, fundamentering og peleløsninger. Vi støtter alle faser av prosjektgjennomføringen i Skanska, fra idé-/skissestadiet til detaljprosjektering og oppfølging i byggeperioden.

ITB, VVS og elektro

Rådgiverne i ITB, VVS og elektro utgjør Skanskas tverrfaglige rådgivningsavdeling for installasjoner innen blant annet integrerte tekniske bygningsinstallasjoner, ventilasjon og klimainstallasjoner, elkraft og teletekniske installasjoner.