Sikkerhetsuka 2019

Sikkerhetsuka 2019

Sikkerhet er noe vi jobber med og har fokus på hver eneste dag. Vi arbeider sikkert - eller ikke i det hele tatt og går aldri forbi en usikker arbeidsoperasjon. Men vi har også én uke i året hvor vi setter av ekstra tid til å reflektere rundt hvordan vi ivaretar vår egen og våre kollegaers sikkerhet. Vi kaller denne uken for Sikkerhetsuka.

Vi har gjennomført Sikkerhetsuka de siste fjorten årene og det har utviklet seg til å bli et av de største og viktigste sikkerhetsarrangementene i bygg- og anleggsbransjen.

På alle våre prosjekter over hele landet forplikter tusenvis av personer seg til å bedre sikkerheten på bygge- og anleggsplassene våre, og sørge for at alle kommer hjem hele.

Hvis vi skal lykkes med å nå målene innenfor helse- og sikkerhetsarbeidet vårt, må vi bli enda bedre på å håndtere og minimere risikoen vi utsetter oss selv og andre for. Dette er kjernen i alt det forebyggende HMS-arbeidet vi gjør.

Sammen kan vi tenke ekstra nøye gjennom risikoen vi utsetter oss selv og andre for. Sammen kan vi planlegge og utføre arbeidet vårt på en trygg måte. Sammen kan vi sørge for at det går bra.

Skader på jobben rammer ikke bare deg og dine kollegaer. De som ofte rammes hardest er jo de nærmeste, familie og venner. Alle som jobber på våre prosjekter skal komme hjem hele. Dette er bakgrunnen for årets slagord:

Kom hjem hel.
Skader på jobben gjør mest vondt hjemme.