c

Skanskas globale sikkerhetsuke

Skanska vier ekstra oppmerksomhet til sikkert arbeid i alle deler av virksomheten vår i uken 8. – 14. mai. Kampanjen er en av verdens største av sitt slag.

Sikkerhet er noe vi jobber med og har fokus på hver eneste dag. Vi arbeider sikkert - eller ikke i det hele tatt og går aldri forbi en usikker arbeidsoperasjon. Men vi har også én uke i året hvor vi setter av ekstra tid til å reflektere rundt hvordan vi ivaretar vår egen og våre kollegaers sikkerhet. Vi kaller denne uken for Sikkerhetsuka. Vi har gjennomført Sikkerhetsuka de siste trettende årene og det har utviklet seg til å bli et av de største og viktigste sikkerhetsarrangementene i bygg- og anleggsbransjen. Kampanjen omfatter 43 000 egne ansatte, mer enn 200 000 ansatte hos underentrepenører og samarbeidspartnere, og mer enn 10 000 bygg- og anleggsplasser over hele verden. I Norge gjennomføres det arrangementer og aktiviteter på mer enn 100 prosjekter og kontorer.

Trivsel og sikkerhet går hånd i hånd

Tema for årets sikkerhetsuke er trygghet og trivsel. Vi setter sikkerheten til alle som jobber på våre prosjekter først og jobber kontinuerlig med å forebygge de seks dødsrisikoene. For å unngå skader og ulykker er det viktig at vi planlegger og tilrettelegger godt for sikker og effektiv produksjon. Det er også viktig at hver enkelt av oss har riktig fokus når vi gjør arbeidsoppgavene våre. En forutsetning for å klare dette, er at vi har det bra og trives på jobben.

«Ha en god dag» - en hyggelig hilsen å få med seg på vei til jobb om morgenen. Hva skal til for at du skal ha en god dag? Og hva gjør du for at de rundt deg også skal ha det?

Sikkerhet er i stor grad påvirket av rutiner, systemer og planlegging, men vi er alle mennesker. Sikker og effektiv produksjon krever at vi har hodet med oss i jobben vi gjør.

For å kunne gi vårt beste må vi alle føle oss trygge i det miljøet vi er en del av. Gjennom å være inkluderende, ydmyke og å vise hverandre tillit og respekt, bygger vi også en god sikkerhetskultur.

God planlegging forhindrer skader og ulykker

Gjennom de siste 20 årene har disse seks dødsrisikoene krevd mange liv på bygge- og anleggsplasser over hele landet. Alle som er tilknyttet Skanskas kjernevirksomhet har arbeidsoppgaver og arenaer hvor man påvirker sikkerheten til de som faktisk utfører jobben ute på byggeplassen. Dette innebærer at alle som er involvert i våre prosjekter, uansett fase av prosjektet eller rollen man har, skal vektlegge risikoanalyse og planlegging for å håndtere dødsrisikoene. Planlegging for å unngå ulykker skal være en ryggmargrefleks hos alle ansatte i Skanska, i alle faser av våre prosjekter.

Alle skal komme seg like hele hjem etter en arbeidsdag hos Skanska.

Denne siden ble sist oppdatert: 01.06.2017