c

Skanskas globale sikkerhetsuke

Skanska vier ekstra oppmerksomhet til sikkert arbeid i alle deler av virksomheten vår i uken 23. – 29. april. Kampanjen er en av verdens største av sitt slag.

Sikkerhet er noe vi jobber med og har fokus på hver eneste dag. Vi arbeider sikkert - eller ikke i det hele tatt og går aldri forbi en usikker arbeidsoperasjon. Men vi har også én uke i året hvor vi setter av ekstra tid til å reflektere rundt hvordan vi ivaretar vår egen og våre kollegaers sikkerhet. Vi kaller denne uken for Sikkerhetsuka. Vi har gjennomført Sikkerhetsuka de siste trettende årene og det har utviklet seg til å bli et av de største og viktigste sikkerhetsarrangementene i bygg- og anleggsbransjen. Kampanjen omfatter 43 000 egne ansatte, mer enn 200 000 ansatte hos underentrepenører og samarbeidspartnere, og mer enn 10 000 bygg- og anleggsplasser over hele verden. I Norge gjennomføres det arrangementer og aktiviteter på mer enn 100 prosjekter og kontorer.

Trivsel og sikkerhet går hånd i hånd

Tema for årets sikkerhetsuke er - Vi bryr oss
Det er krevende å drive godt HMS-arbeid. Vi har gått systematisk til verks med å ta tak i sikkerhets- og helsemessige utfordringer på våre prosjekter siden starten av 2000-tallet. Vi har utviklet gode rutiner, systemer og prosedyrer som ivaretar sikkerheten og helsen til alle som jobber på våre bygg- og anleggsplasser. Vi planlegger arbeidet vårt godt slik at vi tilrettelegger for sikker og effektiv produksjon.

Å sikre trygge arbeidsplasser og etterlevelse av krav på tvers av et mangfold av prosjekter i ulike faser, under stadig skiftende rammebetingelser og med et betydelig antall fagarbeidere fra våre underentreprenører inn og ut av prosjektene hver dag, er langt fra noen enkel oppgave. Det er viktig at vi viser vei og tar en ledende rolle i dette arbeidet. Skal vi lykkes med å forsterke HMS-kulturen vår, må alle dra i samme retning. Vi må bry oss om hverandre og bli bedre sammen.

God planlegging forhindrer skader og ulykker

Gjennom de siste 20 årene har disse seks dødsrisikoene krevd mange liv på bygge- og anleggsplasser over hele landet. Alle som er tilknyttet Skanskas kjernevirksomhet har arbeidsoppgaver og arenaer hvor man påvirker sikkerheten til de som faktisk utfører jobben ute på byggeplassen. Dette innebærer at alle som er involvert i våre prosjekter, uansett fase av prosjektet eller rollen man har, skal vektlegge risikoanalyse og planlegging for å håndtere dødsrisikoene. Planlegging for å unngå ulykker skal være en ryggmargrefleks hos alle ansatte i Skanska, i alle faser av våre prosjekter.

Alle skal komme seg like hele hjem etter en arbeidsdag hos Skanska.

Denne siden ble sist oppdatert: 01.06.2017