c

Samfunnsansvar i Skanska

Vi i Skanska ønsker å bidra til en positiv utvikling av nabolagene vi er en del av over hele landet, og å ta samfunnsansvar er en sentral del av vår agenda for bærekraft.

Skanska samarbeider med ulike partnere og aktører i våre nærmiljø. Samarbeidspartnere for oss kan være stiftelser, kommersielle aktører, lokale initiativ og ideelle organisasjoner.

Vi jobber hver dag med å etterleve vår visjon: Vi bygger for et bedre samfunn.

Vi bruker vår tid og kompetanse i prosjektene vi utvikler og bygger, og det handler veldig sjelden, eller aldri om bare penger. Prosjekter vi involverer oss i skal bidra til å overføre kunnskap, eller løse behov i lokalmiljøene som stimulerer til vekst.

Denne siden ble sist oppdatert: 11.05.2017