c

Samarbeidsprosjekter

Skanska samarbeider med ulike partnere og aktører i våre nærmiljø. Samarbeidspartnere for oss kan være stiftelser, kommersielle aktører, lokale initiativ og ideelle organisasjoner.

Pøbelprosjektet

I Norge er det ca.110 000 ungdommer som står utenfor jobb og skole. Dette ønsker vi i Skanska å gjøre noe med. 

Vi gir noen motiverte ungdommer med hull i CV' n mulighet for praksisplass, lærlingplass og mulighet for jobb hos oss, innenfor tømmer-, betong- og anleggsarbeid. Gjennom dette prosjektet har Skanska i dag flere dyktige lærlinger og fagarbeidere.

Bo- og kulturkurs for unge flyktninger

Å komme til en fremmed kultur er utfordrende, men også fullt av nye muligheter. For unge flyktninger som nettopp har kommet til Norge, er det mye som er nytt og uforståelig. I samarbeid med Kronprinsparets Fond og VIBRO holder vi et praktisk kurs i hvordan det er å bo og leve i Norge.

Vi forteller ærlig om den kulturen som venter når man skal bosette seg i Norge. VIBRO er ungdom med flerkulturell bakgrunn som har egne erfaringer de deler med flyktningene. Julien Bourelles bok : The Social guidebook to Norway er en del av pensum.

Kirkens Bymisjon og Lønn som Fortjent

Skanska samarbeider med Kirkens Bymisjon. Kirkens Bymisjon har ca. 200 virksomheter i 20 byer. I Oslo er Skanska en del av Nabosamarbeidet som er et initiativ for å motvirke og lindre nød i Oslo indre by. Nabosamarbeidet består av foruten Kirkens Bymisjon, flere kommersielle virksomheter i Gamle Oslo.

Lønn som fortjent er et arbeidstilbud til folk i aktiv rus. De utfører blant annet en ryddetjeneste som bidrar til økt trivsel og trygghet for alle som ferdes rundt Skanskas nye hovedkontor.

Samfunnsansvar kan være å bidra til at skoleveien til barn er trygt forbi et byggeprosjekt

Vi startet et prosjekt i Peter Møllers vei på Løren i Oslo for å gjøre skoleveien for barn som ferdes forbi og i nærheten av byggeplassen tryggere. Vi inviterte 12 elever i 3. klasse på Løren skole for lære dem hva som kan være farlig når barn går forbi en byggeplass.

Vi lærte mer om hvordan barn tenker om byggeplasser. Vi er enige med 3.-klassingene om hva som kan hjelpe på trafikksikkerheten ved byggeplasser. Tegningene fra pilotprosjekt benyttes som informasjon til andre barn. Tusen takk til 3.-klassinger på Løren skole.

Denne siden ble sist oppdatert: 05.06.2017