c

Velkommen til frokostmøte

Skanska har flyttet inn i nye lokaler i Powerhouse Brattørkaia. Vi inviterer kunder og samarbeidspartnere til et inspirerende frokostmøte 19.november!

Gunnel Fottland orienterer om kommende støtteprogram i Enova for fremoverlente byggherrer. Kristian Kårstad forteller om konkurransemodellen for sykehuset på Hjelset og erfaringer som de har gjort. Hvordan det er mulig å tjene penger på grønne bygg? Stine Hostad deler sine erfaringer og Krister Jakobsen forteller om hva som skiller Powerhouse fra tradisjonelle bygg.

Agenda:

  • Kl 8.00 Frokost og mingling
  • Kl 8.30 Velkommen - Vi bygger for et bedre samfunn
   v/Trond Krogstadmo, regiondirektør i Skanska Norge
  • Kl 8.40 Det grønne skiftet - muligheter for byggebransjen
   v/ Gunnel Fottland, markedssjef Energisystem Enova
  • Kl 8.55 Sykehuset SNR Hjelset, konkurranse modell
   v/ Kristian Kårstad, senior prosjektutvikler Skanska
  • Kl 9.15 Powerhouse Brattørkaia: Utleie markedet, merkostnad og inntektspotensialet
   v/ Stine Hostad, daglig leder Entra Eiendom
  • Kl 9.30 Powerhouse Brattørkaia: Norges mest innovative og ambisiøse byggeprosjekt. Hva skiller Powerhouse fra et normalt bygg?
   v/ Krister Jacobsen, prosjektsjef Skanska
  • Kl 9.50 Oppsummering v/ Marit Sollien, prosjektsjef Skanska
   Omvisning i Skanska Norges lokaler

  Vi er ferdige ca kl 10.00

  Velkommen!

  Trond Krogstadmo
  Regiondirektør, Skanska Norge

Denne siden ble sist oppdatert: 16.10.2019