c

Velkommen til FutureDay 2019

Skanska fortsetter suksessen med FutureDay, og årets konferanse skal dreie seg om klimautfordringen vi står i. Vi skal se nærmere på hvordan bygg- og anleggsbransjen kan bidra til å løse noen av problemene.

Onsdag 9.oktober samler vi næringslivet, politikere og myndigheter til en dag med klima i fokus. Hvordan skal vi som bransje kunne gå fra å være en del av problemet, til å bli en del av løsningen på klimautfordringene? 

Hvordan skal vi utvikle fremtidige prosjekter, hvordan skal vi sammen skape nye løsninger? Og hva vil egentlig fremtiden kreve av oss som bransje?

Til årets konferanse kommer det flere spennende foredragsholdere, både nasjonale og internasjonale – som alle vil snakke om klima, de utfordringene vi står i og hvordan vi må forholde oss til dem.

Rehabilitering, sirkulærøkonomi, avfallshåndtering, gjenbruk, ressursutnyttelse,fossilfrie byggeplasser, miljøsertifiseringer, klimkriseerklæringer - buzzordene er mange og temaene er viktige. Vi rekker ikke å dekke alt på de timene vi skal være samlet 9.oktober, men vi håper du vil ta med deg noen nye og viktige refleksjoner i tillegg til nyttig lærdom og gode diskusjoner hjem fra denne dagen. 

Vi får blant annet høre Sasja Beslik om kapitalens rolle i klimakrisen. Beslik er en svært kunnskapsrik ekspert på finans, og har blant annet jobbet som Head of Sustainable Finance i Nordea i flere år. Han snakker mye om hvordan kapitalen har en viktig rolle i den klimakrisen vi står i i dag. Hva sier han om fremtiden?

Vi skal også få høre fra Riksantikvar Hanna Geiran som kan gi oss en god pekepinn inn i glasskula på hva vi som bransje må bli bedre på hva gjelder rehabilitering av eksisterende bygningsmasse. 

Anders Fylling, direktør for faglig ressurser i Statsbygg skal snakke om sirkulærøkonomi og ombruk av ressuser i Regjeringskvartalet. Fra arkitet i MAD arkitekter, Monica Bellika Esaiassen, får vi høre om Reinventing Cities, en konkurranse MAD vant med sitt forslag "Recipie for Future Living"på Stovner i Oslo.

Dette og mye mer skal du få høre om på FutureDay 2019!

Hvor og når?

I år har vi flyttet konferansen ut av eget hus, og skal i temaets ånd, tilbringe dagen i et bygg som tidligere hadde en annen funksjon enn det har i dag. Det Gamle Museet ble bygget i 1993 for å vise samtidskunst. I dag har museumet blitt til et flott konferanse- og selskapslokale. 

Tid: onsdag 9.oktober kl 11:00-16:00 (kaffe og frukt fra kl 10.30)
Sted: Gamle Museet, Dronningens gate 4 - Oslo
Det blir servert lunsj.

Denne siden ble sist oppdatert: 02.09.2019