c

Grønne muligheter i Skanska

Ønsker du å jobbe med de grønneste bygg- og anleggsprosjektene i Norge? I Skanska har du muligheter! Vi er ett av verdens ledende prosjektutvikler og entreprenørkonsern, med ett av entreprenørnæringens sterkeste teknologiske fagmiljø.

Unikt fagmiljø

I Skanska Teknikk jobber et av entreprenørnæringens sterkeste teknologiske fagmiljø. Her jobber det spesialrådgivere innen blant annet klima og energi, konstruksjon, betongteknologi, bygningsfysikk, VR- og AR-teknologi og BIM.

Her kan du lese mer om Skanska Teknikk

I Skanska satses det på de unge

– Allerede som student oppfattet jeg Skanska som en av aktørene som var tydeligst på grønne verdier. Da jeg kom hit som sommervikar, så jeg fort at det er mer enn bare ord. Jeg møtte mange dyktige folk som fokuserer på å bygge de rette løsningene, og ikke bare noe som ser grønt ut, sier Tuva Rønnes.

Hun begynte sin karriere i Skanska rett etter byggingeniørstudiene ved  NTNU i 2015, og fikk snart være Skanskas interne prosjektleder for et forskningssenter som ser på hvordan vi skal takle klimaendringene.

– Vi jobber hele tiden for å redusere klimaavtrykket vårt, men det kommer fremdeles til å bli varmere, det vil komme mer regn – og hvordan skal vi bygge for å møte dette?

Les mer om Tuva og hennes miljøengasjement og hvordan hun får brukt dette i sin arbeidshverdag

Den grønneboligutvikleren

Vi i Skanska vet at som eiendomsutvikler og entreprenør, har vi et stort ansvar i arbeidet med å bidra til å løse klimakrisen. Derfor utvikler og bygger vi alle våre boliger med den høyeste miljøsertifiseringen i Norge.

I 2016 tok Skanska Eiendomutvikling et strategisk viktig valg i arbeidet med å minske våre byggs påvirkning på miljøet. Fra og med 2020 skal samtlige av våre boligprosjekter BREEAM-sertifiseres. Standarden settes som hovedregel til BREEAM Very Good. 

Les mer om vår grønne satsing på bolig

Denne siden ble sist oppdatert: 22.10.2018